„…adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki” – Az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom aradi vértanúra emlékezünk

A megemlékezés virágait mindenki tetszőleges időben elhelyezheti a városi emlékhelynél, a Damjanich-emléktáblánál, a Martfűi Református Templom kertjében. Városunk önkormányzatának és kulturális intézményének vezetői is ezen a módon rótták le kegyeletüket a szabadságharc 171 éve kivégzett tábornokai és Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke előtt.A járványügyi helyzetre tekintettel és egymás egészségének védelmében, a 2020. október 6-i és az október 23-i nemzeti sorsfordító történésekre emlékező, hagyományos városi ünnepi programok is elmaradnak. Aki tisztelegni szeretne az aradi vértanúk és az ’56-os forradalmárok emléke előtt, az egyéni koszorúzással teheti meg.

Damjanich János imája

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra:

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké! Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom.

Ámen

Damjanich

Emíliámnak vigasztalásul.

2020-10-06 16:31