HIRDETMÉNY az Integrált településfejlesztési stratégia partnerségi véleményezésére

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan, a településrendezési eszközök részeként, integrált településfejlesztési stratégiát készít.



Az integrált településfejlesztési stratégia mind eljárásrendjében, mind tartalmában a 314/2012. (Xl.8.) sz., a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján készült.

A településrendezési eszközök részeként elkészült az integrált településfejlesztési stratégia, a települési főépítész által meghatározottak szerint. Az egyeztetést 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdése, valamint Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (V. 26.) rendelet 3. § (1) bekezdés a), b) pontok alapján kezdeményezi az önkormányzat, illetve az elkészült egyeztetési dokumentációt az érintettek részére elektronikus úton elérhetővé tesszük.

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30§ (7) bekezdése alapján dr. Papp Antal polgármester arra kéri a véleményezésre jogosult szerveket és partnereket, hogy az elkészült integrált településfejlesztési stratégia tervezettel kapcsolatban a levél átvételétől számított 15 napon belül véleményüket elektronikus úton a titkarsag@ph.martfu.hu címre megküldeni szíveskedjenek.

A véleményezésre bocsátott dokumentáció, az alábbi linken elérhető: https://www.martfu.hu/index.php?module=news&fname=ivs

 

Hirdetmény letöltése>>>

2021-01-27 11:50