KÖZMEGHALLGATÁS II. – Felkészült szakemberek, szakszerű gazdálkodás, fegyelmezett, felelősségteljes döntések

A Martfűn élők közösségéért végzett tevékenységükről is számot adtak városunk önkormányzati képviselői azon a közmeghallgatáson, amit 2022. március 25-én a Polgármesteri Hivatalban tartott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A vírushelyzet miatt legutóbb az előző év októberében volt közmeghallgatás. Azóta az önkormányzat és a képviselő-testület is rendkívül mozgalmas időszakot élt meg, hét testületi üléssel és számos, nagy horderejű önkormányzati döntéssel.

Farkas Roland önkormányzati képviselő, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagja elsősorban a szakbizottságában végzett munkájáról adott tájékoztatást.

Az időszak legfontosabb napirendi pontja, amit a képviselő-testület elfogadott, az a 2022. évi költségvetés volt. Az önkormányzati képviselő kiemelte: a Covid és a háborús helyzet ellenére olyan költségvetést sikerült elfogadni, amely biztosítja Martfű város azon működését, amit az elmúlt években az itt élők megszoktak. Jelentős tétel volt az önkormányzatnál a garantált bérminimum és a minimálbér emelése, az energiaárak pedig a duplájára emelkedtek. Ezeket a változásokat a vállalkozások és az önkormányzat is nagyon megérzik.

Az előző évi önkormányzati támogatásokkal megegyező mértékben tudták ebben az évben is támogatni a civilszervezeteket és a sportegyesületeket. A költségvetés egyik nagy erénye, hogy az önként vállalt feladatokat is sikerült nagyjából a tavalyi szinten tartani: a művelődési ház kínálata és a kulturális élet Martfűn hasonló lesz az elmúlt időszakhoz.

Az előző hónapokban két nagy önkormányzati intézmény, a Művelődési Központ, illetve a Játékvár Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolóját is elfogadta a bizottság és a képviselő-testület. Farkas Roland szerint mindkét intézmény olyan módon működik Martfűn, amit akár nagyobb településeken is megirigyelhetnének, az ezekben folyó szakmai munka rendkívül magas színvonalú.

Az önkormányzati képviselő kiemelte, hogy ebben az időszakan fejeződött be az 1985-ben épült Városi Sportcsarnok felújítása, rendkívül korszerű, energiatakarékos világítással, az öltözők és a vizesblokkok teljes felújításával, ami jelentős beruházás Martfű életében.

A Művelődési, Oktatási, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága rendszeresen felülvizsgálja a közétkeztetést. – Folyamatosan próbáljuk a bizottság által javasolt változtatásokat beemelni, ami egyre nehezebb lesz, hiszen mindenki tapasztalja, hogy az élelmiszerárak milyen mértékben emelkednek. Lassan művészet lesz abból az összegből előteremteni színvonalas és megfelelő étkeztetést. Ha már van egy felújított és korszerű konyhánk, akkor azt megpróbáljuk a lehető legjobb módon kihasználni – hangsúlyozta Farkas Roland.

 

Azok a területek, amelyekről képviselőtársa beszélt, mind tartalmazzák az ő munkáját is – vette át a szót Földi Edina önkormányzati képviselő, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője.

– Amikor a választások során bekerültem ebbe a csapatba, két célkitűzést fogalmaztam meg. Az egyik a gyerekekért, az oktatásért való munkálkodás. Annak ellenére, hogy a Martfűi József Attila Általános Iskola nem tartozik az önkormányzathoz, hiszen 2013-ban egy kormánydöntést követően államosításra kerültek az általános iskolák, és bekerültünk a Klebelsberg Központ fenntartása alá, én mégis, akkor is és ma is azt vallom, hogy mi itt élünk, a mi gyerekeink a városlakók gyerekei közül kerülnek ki.

Amire végtelenül büszke vagyok, hogy tizedszázaléka sem kerül el más település általános iskolájába a gyerekeknek – mondta el az önkormányzati képviselő. Ezzel ellentétben a bejáró gyerekek aránya az iskolánk tanulólétszámának a 25%-át is eléri. Nagy érték, hogy a településünkön működő nevelési-oktatási intézményként, alapozva a Játékvár Óvoda munkájára, azt a színvonalat tudjuk tartani, amit az óvoda is képvisel! – hangsúlyozta Földi Edina.

Földi Edina fontosnak tartja, hogy a városi civilszervezetek munkája erős, jól lehet rá alapozni, és kifejezetten előnyös, hogy e mögött van egy nagyon komoly elhatározása a Polgármesteri Hivatalnak illetve a város intézményeinek. A Művelődési Központ igényes szakmai munkájával beáll ebbe a kínálatnövelésbe, és a gyerekek, a lakosság különböző rétegeinek megfelelő programok szervezésével egy megnyugtató kisvárosi létet biztosít.

– A civilszervezetek önkormányzati támogatással megvalósuló elképzelései pluszban hozzájárulnak ahhoz, hogy komoly, igényes kulturális lehetőséget kínáljanak a város lakóinak – hangsúlyozta Földi Edina.

Gálné Balasi Zsuzsanna önkormányzati képviselő, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagjaként, egészségügyi végzettsége és munkája alapján is igyekszik felelős, a város érdekeit szolgáló döntéseket hozni.

Szívügye a martfűi véradások szervezése, a Magyar Vöröskereszt és a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár közreműködésével. Városunk védőnője ezúttal is köszönetét fejezte ki a kulturális intézménynek a véradások lebonyolításának támogatásáért.

Dr. Despotov Svetozar, a szakbizottság elnökének kezdeményezésére az elmúlt időszakban elindult az önkormányzati szociális juttatások megreformálása. – Hatalmas munkája volt ebben a helyi önkormányzatnak. Igaz, hogy kis mértékben, de eljutottunk oda, hogy a szociális juttatásokat tudtuk emelni azok számára, akiknek szükségük van rá – mondta el az önkormányzati képviselő.

Gálné Balasi Zsuzsanna beszámolt arról a bejárásról is, amelyen az idősek nappali ellátása önkormányzati szociális beruházást tekintették meg a képviselők a volt Mártírok úti iskolaépületben. – Nagyon szép helyiségek alakultak ki, amelyeket reméljük, hogy az idős lakosság nagyobb mértékben fog majd igénybe venni. Az idősek bentlakását is itt szeretné kialakítani az önkormányzat, ami hatalmas feladat lesz.

Azt is megtudtuk, hogy a háborús helyzetre tekintettel a Védőnői Szolgálatnál leadott gyermekruhákat, tápszereket juttattak el az Ukrajnából menekültek számára.

 

Rágyanszky István alpolgármesterként erősíti a képviselő-testület tevékenységét. Minden testületi és bizottsági ülésen részt vesz, városunk polgármesterét képviseli rendezvényeken, ha erre megbízást kap. Az önkormányzati események, ünnepélyek rendszeres résztvevője, szerepet vállal Martfű kulturális életének formálásában, fontosnak tartja a hagyományteremtést, a településhez kötődésünk erősítését, hét évtizedes, fiatal városunk történelmének megismerését. Több, országos jelentőségű szervezet rendszeres támogatója, és számos díj, felajánlás is köthető a nevéhez.

Az önkormányzati képviselő kifejezetten örül annak, hogy az idei költségvetés kiemelten kezeli a város szépítését, a település járdáinak, útjainak, közterületeinek esztétikusabbá tételét, amelyre sok utcában nagy szükség van. A tervezett önkormányzati beruházások közül fontosnak tartja a középiskolai étkező újjáépítését is.

Rágyanszky István 30 éve tagja a helyi Református Gyülekezetnek, a város bizalmából a gyülekezet választott világi vezetője, gondnoka. Ezt a feladatot összhangban tudja elképzelni képviselői, alpolgármesteri teendőivel.

A Református Templom közösségi tér, zenei és művészeti események színtere, ugyanakkor a gyermekkorúak, hittanosaik számára a szabadidő eltöltésének személyiségformáló, kiváló színtere.

Templomuk, gyülekezetük, a városi felhívással összhangban, a martfűi segélycsomaggyűjtés színhelye lett. A háború kitörését követően több alkalommal gyűjtöttek és szállítottak segélycsomagot Tiszabecsre és Szolnokra, a menekültek számára.

A Református Templom harminc esztendős, a városközpont, a Szent István tér meghatározó épülete. Felújítása, korszerűsítése, nyílászáróinak cseréje időszerű. A fal és a lábazat hőszigetelése folyamatban van, pályázati úton részben már el is készült. Beadott, de még nem elbírált pályázatuk sikere esetén a templomtorony renoválása is megvalósulhat – tájékoztatott Rágyanszky István, egyúttal köszönetét fejezve ki a Kupai-Szabó Tímea és Kupai-Szabó Kornél lelkészházaspár közösségépítő tevékenységéért.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja is számot adott a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt időszak alatt végzett önkormányzati képviselői tevékenységéről.

A közel öt hónap alatt voltak olyan váratlan események, amelyek befolyásolták a munkájukat, a városi rendezvényeket és minden olyan dolgot, ami eredetileg állandó volt, de most számos változás következett be valamennyiünk körül. Ez mindenkinek akár a lelki életére, a munkálkodására és a családjára is hatással volt – emlékeztetett az önkormányzati képviselő.

Munkájából eredően a bölcsőde- és óvodavezetőhöz közel állnak a gyerekek és a szociális szféra, így az oktatási bizottság ülésein is részt vesz. Ha kell, szerepet vállal városi rendezvényeken. Örömmel fogadta, hogy az idei kultúra napi rendezvényen ő mondhatta el ünnepi gondolatait.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea a kultúra és a hagyományok ápolására is nagy hangsúlyt helyez. A fiatalok szabadidős elfoglaltsága, szabadidejük hasznos eltöltésének képviselete szintén kiemelt célja.

Fontos számára a családok nyugalma. Képviselői tiszteletdíját nehéz helyzetben lévő családoknak ajánlja fel, és a városi rendezvényeket is segíti. Képviselő-testületi munkájában mindig támogatja azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek Martfű város fejlődését előre viszik, illetve amelyek a település lakóinak pozitív dolgot hoznak. Részt vesz minden bejáráson, amit az önkormányzat szervez, szorgalmazva, hogy az itt élőknek is mutassuk meg, milyen szép intézményeink vannak, hova költötte a képviselő-testület azokat a pénzeket, amelyeket pályázati összegként kaptak, és az önkormányzat mit tett mellé még a saját költségvetéséből.

Vass Éva önkormányzati képviselő, a sokrétű feladatrendszert ellátó Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a szakbizottság tevékenységébe és személyes, karitatív munkájába is bepillantást engedett.

– Minden gazdasági tevékenység pénzzel jár, arról kell döntenünk, fel kell vállalnunk, hogy hová mennyit, milyen arányban javaslunk a képviselő-testület elé terjeszteni, segítve őket a munkájukban – emelte ki a bizottság vezetője. Vass Éva legfontosabb feladataiként a bizottság munkájának összhangba hozását, szervezését, irányítását, a komoly, stratégiai döntésekre való felkészülést, információgyűjtést jelölte meg, elsősorban a lakosság véleményére, céljaira, elképzeléseire hagyatkozva.

Jelenleg a 2020-tól 24-ig terjedő gazdasági programban tevékenykedik az önkormányzat, az ebben megfogalmazott koncepció megvalósítására is kiemelt feladataként tekint.

Az önkormányzati képviselő hatékony és élő kapcsolatról számolt be a martfűi lakosokkal, aminek fontos területe a Máltai Szeretetszolgálatban végzett tevékenysége. Próbál abban segíteni, hogy jobban lássák az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő nehézségeket és a szép eredményeket is Martfű fejlődésében.

A gazdasági program éves „kottája” a költségvetés, az abban megfogalmazott pénzügyi lehetőségek. A költségvetés véleményezése, elemzése, teljesítésének figyelemmel kísérése is fontos feladat.

– A Polgármesteri Hivatalban jól felkészült szakemberek vannak, a gazdálkodás szakszerűen, fegyelmezetten, felelősségteljesen történik. A bizottság munkáját nagyon megkönnyíti, hogy átlátható, komolyan előkészített anyagot kapunk kézhez, aminek az áttekintése, elemzése különösebb nehézséget nem okoz – mondta el Vass Éva.

A bizottsági tagokkal jól együtt dolgoznak, maximálisan próbálnak hozzájárulni ahhoz, hogy a Martfű város elé kitűzött fejlesztési feladatokat támogassák.

A másik terület, amivel az önkormányzati képviselő foglalkozik, az a Máltai Szeretetszolgálat. Kilenc éve vezeti a szolgálat martfűi csoportját.

A szolgálatuk egyre nehezebb és súlyosabb problémákkal szembesül. Az embereknek az elmúlt időszak súlyos érzelmi, pszichikai terhet jelentett, nagy volt a veszteség a családokon belül, sokan egyedül maradtak, elidegenedtek egymástól. Megszűntek azok a személyes kapcsolatok, amelyek korábban, mint életerő jelenvoltak. A szolgálatban lévő feladataik megsokszorozódtak.

Vass Éva köszönetet mondott a martfűieknek és a környékbelieknek is az óriási támogatásért. Ahogyan fogalmazott: az optimizmusa töretlen, mert látja, hogy hihetetlen mértékű az az erő és az a jelenlét, ami az itt élő emberekben jóságban, odaadásban, méltányosságban, nemességben jelen van, és így az adományokkal tudják segíteni a körülöttük élő embereket.

Dr. Despotov Svetozar önkormányzati képviselő, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke is számot adott bizottsági és képviselő-testületi tevékenységéről.

Városunk háziorvosa igyekszik konstruktívan részt venni a testület munkájában. Büszke arra, hogy a képviselő-testület tevékenységét nem akadályozzák egyéni vagy pártpolitikai érdekek, képviselőtársaiban az együttműködés szándékát és a segíteni akarást, a jóakaratot látja.

Bizottsága legnagyobb munkája az elmúlt időszakban az önkormányzat szociális rendelkezéseinek átvizsgálása és újra értelmezése volt. A korábbi kritériumok, amelyek alapján megítélhetőek voltak bizonyos szociális juttatások, egyszerűen nem működtek. – Óvatos változtatások ezek, remélem, hogy a martfűi lakosság előnyére fognak válni! – értékelte a szociális rendelet módosítását dr. Despotov Svetozar. A szakbizottság vezetője szerint az állam kivonult ebből a szférából, az önkormányzatokra maradt a szociális juttatások, ellátások terhe, ami nem egyszerű dolog.

A háziorvos szakmai és szervezési segítséget nyújtott az önkormányzatnak azoknak a szereknek az összeállításában, amelyeket a háborús helyzetben az ukrajnai testvérvárosunk vezetése igényelt.

Megdöbbentő volt számára, hogy súlyos sebesült, égett, beteg, lövött emberek ellátásához infúziót, infúzió szereléket, -adagolót kértek. Ekkor úgy érezte, hogy minket is megérintett a háború szele, szörnyű, ami ott történik…

Dr. Despotov Svetozar alapelve, hogy a város működését biztosítani kell, óvatos, jól átgondolt fejlesztésekkel. Az önkormányzati képviselő nem optimista Martfű jövővel kapcsolatban. A magyar gazdaság helyzete mellett a covid járvány lehetséges ismételt erősödésére és a háborús menekülthullám komoly egészségügyi kockázataira is felhívta a figyelmet. Jó hírként beszélt azonban arról, hogy Martfű egészségügyi ellátása felfrissült. Megkezdte tevékenységét az új fogorvos, és a közeljövőben munkába áll az új háziorvos is.

Szekeres Mónika Gizella önkormányzati képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja írásban adott számot az elmúlt év októbere óta végzett képviselői munkájáról.

Pénzügyi bizottsági feladatai közül kiemelte a városban működő sportszervezetek részére átadott pénzeszközök szabályszerű felhasználásának vizsgálatát, melyről egy rövidebb, majd a bizottság kérésére hosszabb, részletesebb összefoglalót készített.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos rendelettervezet módosításához összegezte a kijelölt munkabizottság ülésein elhangzott, valamint a lakosság részéről érkező véleményeket, az írásban hozzá eljuttatott javaslatokat, a közterület használatára vonatkozó díjtételek tekintetében javaslatot tett.

Az önkormányzati képviselők döntéseik meghozatalakor mindig igyekeztek a városlakók és a város érdekeit szem előtt tartani, a lakossági megkereséseknek maradéktalanul eleget tenni.

A képviselő-testületben nyolc önkormányzati képviselő sorakozik fel dr. Papp Antal polgármester mögé, hasonló feladatokkal és problémákkal. A testületi munka konstruktívan folyik, a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa jelentős segítséget nyújt a képviselőknek a jogszabályi környezetben vagy a műszaki megoldásokban való eligazodásban, a megalapozott döntések meghozatalában. Őket és minden, a városért dolgozó személyt, adózót, intézményt köszönet illet, hogy a megkezdett közös munkát továbbra is folytatni tudják Martfű önkormányzati képviselői.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város