Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Tájékoztató - A „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program indításáról

Idén is meghirdették a „Nyári diákmunka” munkaerőpiaci programját, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati pályázat 2022. július 1-től történő szervezéssel kerül benyújtásra, a foglalkoztathatóság feltételeivel rendelkező érdeklődők jelentkezésének, számának függvényében. A program lebonyolítására kéthetes foglalkoztatással kerül sor (2022. július 01.naptól 2022. július 15. napig, valamint 2022. július 16. naptól 2022. július 31. napig tartó turnusokban), a korábbi években gyakorlattá vált közterületi munkák elvégzésére.

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

- 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,

- szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és

- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A programban a diákok kizárólag a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) a program keretében a szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerőpiaci információt nyújt. A beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében.

Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylő munkakör szerint, 150.000 Ft/fő/ összeg vehető figyelembe. A programban való részvétel feltétele, hogy előzetesen a nappali tagozatos diák a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán – mint diákmunkára jelentkező - nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányait, valamint érvényes diákigazolványát, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolását kell a Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Főiskola épületében, Szolnok, Ady E. u. 9.) bemutatnia.

2022. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási hivatalnál, míg a tényleges foglalkoztatásra 2022. július 1. napjától kerülhet sor. 

Azok a diákok, akik mindenben megfelelnek az előzőekben ismertetett foglalkoztatási feltételeknek, személyesen a Polgármesteri Hivatalban, az I. emelet 123-as irodában, telefonon az 56/450-222; 135 mellékszámon, e-mailen pedig az ikesjar@ph.martfu.hu címen jelentkezhetnek, személyes adatok, telefonos elérhetőség és a vállalt diákmunka időszakának megjelölésével.

Az önkormányzat pályázati lehetőségének, valamint a jelentkezők számának függvényében előfordulhat, hogy jelentős túljelentkezés esetén sorsolással kerül az idén is kiválasztásra a diákmunka programban résztvevők köre.

Martfű Város Önkormányzata

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város