Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Példaértékű kapcsolattartás nyújt védőhálót a gyerekeknek

Egy településnél kiemelkedően fontos, hogy milyen prioritások határozzák meg a gyermekekről való gondoskodást, a nyújtott oltalmat, a valódi segítséget, és hogy ezáltal mennyire tölti be meghatározott feladatát, szerepét az itt élők számára – hangzott el 2024. február 20-án, az önkormányzati Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ által szervezett jelzőrendszeri tanácskozáson.

A gyermekeinkben van a jövő, és amilyen magot elvetünk, olyan lesz a kalász is, amit érlelni tudunk. A napjainkban folyó gyermekvédelmi tevekénységet hangsúlyosan meghatározza, hogy milyen szakemberek művelik azt, milyen tárgyi feltételrendszer az adott és milyen mértékű forrás áll a működés, működtetés szolgálatába.

Az észlelő- és jelzőrendszer szerepe kiemelkedően fontos. A védőnők, a nevelési-oktatási intézmények pedagógusai, valamennyi szakember közvetlen kapcsolatban van a családdal, napi szinten a gyermekekkel. Megtapasztalják a mindennapok során a változásokat, részesei a család örömeinek, ismerői lehetnek problémáiknak. Minden szereplőnek jelentősége és egyben felelőssége is van. A folyamatos, hatékony együttműködéssel lehet kerek és egész a védőháló – nyitotta meg gondolataival a konferenciát Gonda Lajosné, a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője.

2023-ban együttműködési megállapodással 20 család, 52 fő volt az önkormányzati intézmény család- és gyermekjóléti szolgáltatás intézményegységének ellátásában – számolt be Szabados Tünde szakmaiegység-vezető. Az együttműködési megállapodással rendelkezők száma szerint 20 gyermeket alapellátás keretein belül segítettek, ebből 7 gyermek gondozását eredményesség miatt lezárták, 2 gyermek nagykorúvá vált, 2 gyermek esetében védelembe vételt rendeltek el, 1 fő esetében illetékességük megszűnt, költözés miatt.

2023 decemberében 6 gyermek állt védelembe vétel alatt. A szolgálathoz érkezett írásbeli jelzések száma kiskorúak vonatkozásában 19. A jelzést tevő intézmények szerint csoportosítva: egészségügyi szolgáltatótól 4, köznevelési intézménytől 7, rendőrségtől 1, állampolgártól 4, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatótól 3 jelzés érkezett. Ezek közül 4 zártan kezelendő.

Az alábbi probléma típusok jelentek meg 2023-ban: gyermekek öngyilkossági gondolata és öngyilkossági kísérlete, várandós fizikai és lelki bántalmazása, gyermek lelki bántalmazása, kilakoltatás veszélye a gyermekre és édesanyjára, kiskorúak alkoholmérgezése, kiskorú egészségügyi elhanyagolása, bűncselekmény elkövetésének vélelme, igazolatlan hiányzás, családon belüli anyagi nehézségek, családi konfliktusok, magas számú igazolt hiányzás és tanulás iránti motiválatlanság, apa kábítószer fogyasztásának vélelme, szülői elhanyagolás, szexuális abúzus vélelme.

Az elmúlt 4 évben a kiskorúak vonatkozásában nőtt az írásbeli jelzések száma, 2020-ban 7, 2021-ben 11, 2022-ben 13, 2023-ban 19 érkezett – tájékoztatott Szabados Tünde, majd hozzá tette, a jelzéseket továbbra is várják írásos formában.

Ezt követően a Védőnői Szolgálat ismertette az előző évi adatokat, tapasztalatokat. 2023-ban 42 gyermek született Martfűn, ebből 25 kismama veszélyeztetett volt, 3 szociális, 22 pedig egészségügyi okokból. 1 kismamánál bántalmazás miatti kimenekítést alkalmaztak – tudtuk meg Gálné Balasi Zsuzsanna védőnőtől, majd felhívta a figyelmet arra, hogy ezután is csak telefonos egyeztetést követően tudnak kimenni a családokhoz, váratlan helyzetben nem, illetve továbbra is él a távkonzultáció lehetősége. A kismamák, gondozottak igényt tartanak a védőnői szolgálat tevékenységére, senki nem utasítja el a gondozást. Az iskolákban és óvodákban folyamatosan tetvességi- és státusz-szűrési vizsgálatokat végeznek a védőnők, ennek következtében a szűrési arány javult, ám sok esetben nem jutnak el a gyermekek a vizsgálatokra szakemberhiány miatt.

– Az előző nevelési-gondozási évben a férőhelyet maximálisan kihasználva, 40 gyermek járt a bölcsődébe. Közülük senki nem hátrányos helyzetű, kedvezményben két gyermek részesült, 1 gyermeket védelembe vettek, majd alapellátásba került, decemberben pedig ismét védelembe helyezték, jelenleg is gyámhivatali eljárás folyik az esetében – összegezte Cseriné Gál Katalin, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődevezetője. A kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal kiemelten fontos ebben a korszakban, mely sikeresnek mondható, többször veszik fel egymással a kapcsolatot a nevelőkkel, több gyermekről adnak írásos jellemzést időközönként.

Az óvodában személyi változások miatt új gyermekvédelmi felelősök lépnek munkába, a Kossuth úti tagintézményben Fehérné Balogh Ágnes Mónika, míg a Munkácsy útiban Molnár Éva fogja végezni ezt a feladatot – tájékoztatta a jelenlévőket Bettenbuch Tünde, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde igazgatóhelyettese. A 2022-’23-as nevelési évben 7 védelembe és alapellátásba vett gyermeket kísért végig az óvoda, ők valamennyien iskolába mentek, így a 2023-’24-es nevelési évben jelenleg nincs védelemre, alapellátásra, gondozásra szoruló gyermek. Megállapították az intézményben azt is, hogy az előző években több anyagi hátrányban szenvedő gyermek járt az óvodába, ám ez a gond megszűnni látszik. Jelenleg a legnagyobb aggodalmat azok a nevelési problémák okozzák, melyek eddig még sosem voltak és új megoldásokat kívánnak. Újonnan kiderült, hogy már az óvodás korban oda kell figyelni az elektronikai eszközök és az internet veszélyeire, feltűnően kevesebbet kommunikálnak egymással a szülők és a gyerekek. Ebben segítségükre lesz a családsegítő szolgálat, akikkel kiemelkedően jó és eredményes az együttműködés és a kapcsolattartás.

– Az általános iskola tavalyi évéről elmondható, hogy a továbbtanulók 55,4%-át gimnáziumba, 32,1%-át technikumba és 12,5%-át szakképző iskolába vették fel, mindenkit első helyen – ismertette az adatokat Mészáros Ágnes, a Martfűi József Attila Általános Iskola igazgatóhelyettese. Minden félévben mérik a lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulók számát, az előző félévben 3 fő volt, ami jó aránynak számít. Az iskolában 4 gyerek hátrányos helyzetű, akik nevelő szülőknél élnek.

A már a bölcsődében is észlelt kommunikáció hiánya az általános iskolában csúcsosodik ki. A mobiltelefon tiltásával a tanulók biztonságára törekszenek, céljuk, hogy megóvják a diákokat az online világ veszélyeitől. Ennek érdekében gyakran szerveznek a gyerekeknek az internet- és drog veszélyeit prezentáló előadásokat.

A Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium nappali tagozatán 220 gyermek tanul, melyből 38 martfűi lakos, 4 főre kiemelten figyelnek. Ebben az intézményben már nagyobb problémát okoz a mobiltelefon használata, itt nem tudják olyan szigorúan szabályozni, mint az általános iskolában. Egyre több az AD-HD-s (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavaros) és autista gyerek, de ennek oka még ismeretlen. Jelenleg három fejlesztőtanár dolgozik az iskolában, ám legtöbb esetben a kiszűrt tanulók szülei nem viszik további vizsgálatokra gyermekeiket.

– Az iskolában több éve nem dolgozik pszichológus sajnos, így abban tudunk segíteni, hogy többet beszélgetünk a gyerekekkel. 63 levelet küldtünk 27 tanuló esetében plusz bukásértesítőket is, ezekre összesen 3 szülő jelzett vissza. Viszont a tapasztalatok alapján a martfűi gyerekek nagyon jó irányba haladnak. Tanulmányi eredményeik alapján 9-en önkormányzati ösztöndíjban részesültek, 2-en pedig a SCHEER Alapítvány támogatását kapták – mondta Lászlóné Fodor Csilla a középiskola ifjúsági és gyermekvédelmi felelőse.

– 2023-ban a Martfűi Rendőrőrs nem tud bűncselekményről beszámolni kiskorú esetében. 1 esetben ideiglenes távoltartási végzést rendeltek el terhes veszélyeztetése miatt. Az iskolarendőrök bűn- és balesetmegelőzési előadásokat tartanak az általános iskolákban, mely tanévenként 2-3 alkalommal lenne javasolt. Lehetőség van interaktív előadásokat is igényelni – tájékoztatott Halász Csaba parancsnok, majd hozzátette, fontos, hogy közösségeken belül is figyeljenek egymásra a fiatalok, és jelezzenek a felnőtteknek, ha szükséges.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Gyámügyi Osztály vezetője, Magyar Margit értékelte az elmúlt év eseményeit.

– Sok dologról nem tudok szerencsére beszámolni, gyakorlatilag Martfű az a település, ahol általában megoldódnak a problémák, tavaly egy esetben kellett intézkednünk. Szervezett jelzőrendszer működik, jók a kapcsolatok és a Gyermekjóléti Szolgálattal az együttműködés. Sokat könnyít a lakosság a jelzőrendszer működésében. Hasonló problémákkal találkozom a megye más településein is, a mobiltelefon használata egészen kicsi kortól – sajnos – mindenhol gondot okoz – mondta el a szakember, gratulálva a martfűi jelzőrendszer példaértékű működéséhez és az itt folyó gyermekvédelmi tevékenységhez. Majd megemlítette, hogy tájékoztató anyagokkal az iskolarendőrök az oktatási intézményekben végzett munkáját is segíteni tudják.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központtól Gólya Krisztián értékelését hallhattuk.

– A központunk csatlakozik a martfűi családokhoz szükség esetén, ha a veszélyeztetés olyan mértékű, de főleg speciális szolgáltatásokkal segítünk, elsősorban szociális segítőre és pszichológusra gondolok. Könnyű dolgunk van, mert nagyon jól tudunk együtt dolgozni a kolléganőkkel, magas fokú szakmai színvonallal. Ez a kapcsolódás egy olyan védőháló a gyerekek és családok részére, ami példaértékű.

– 2020. szeptember elsejétől látom el az óvodai és iskolai szociális segítői feladatot az óvodában és az általános iskolában. 1000 fő gyermek jut rám, ami rengeteg, így csak heti egy alkalommal tudok meglátogatni minden intézményt, amikor csoportfoglalkozásokat tartok, sajnos nagyon kevés ez az idő, de egyre jobban kezdjük kiismerni egymást a pedagógusokkal – tette hozzá Fazekas-Tóth Andrea.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiemelten ügyel arra, hogy egy biztonságos, komfortos helyet teremtsenek és tartsanak fent a gyerekek számára, egyre több fiatal talál be a házba, az aula, a galéria és a könyvtár közösségi tereibe, tájékoztatott Székácsné Tálas Gabriella, az intézmény vezetője.

Tóth László református lelkipásztor és családja is közel áll a gyermekvédelemhez, feleségével óvodai és iskolai hitoktatást tartanak, melyek sok esetben lelki gondozói beszélgetésekké alakulnak, egyre többen járnak hasonló beszélgetésekre hozzájuk.

– Jó most martfűinek lenni! Az önkormányzatunk komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az itt élő emberek és gyerekek biztonságban és jól érezzék magukat. Itt egy igazán szép, összeszokott csapat működik, nagyon jó volt hallgatni benneteket – zárta a konferenciát Rágyanszky István alpolgármester.

Polák Boglárka

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város