Önkormányzat


2012.12.20 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Önkormányzati Nonprofit Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester


2012-12-17 10:33
2. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Önkormányzati Nonprofit Kft Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester


2012-12-17 10:32
3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a megye városai között megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-12-17 10:28
4. Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-12-17 10:26
5. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőtt és gyermek háziorvosi, valamint a fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 15/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-12-17 10:24
6. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-12-17 10:22
7. Előterjesztés A Polgármester illetményének módosítására

Előterjesztő: Dr. Urbán-Szabó Béla a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

2012-12-17 10:17
8. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító okiratának és a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-12-17 10:15
9. Előterjesztés Megyei Díjra történő felterjesztésről (Zárt ülésen)

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-12-17 10:15
10. Egyéb kérdések

2012-12-17 10:14