Önkormányzat


2013.01.24 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Önkormányzati Nonprofit Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2013-01-17 16:55
2. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Önkormányzati Nonprofit Kft Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2013-01-17 16:54
5. Előterjesztés a munkamegosztás és felelősségvállalás, valamint az előirányzat feletti jogosultság gyakorlásának rendjéről szóló megállapodásra

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2013-01-17 16:46
6. Előterjesztés a Körjegyzőségi megállapodás megszűnésére, valamint a Martfű Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő:  Dr. Kiss Edit polgármester

2013-01-17 16:43
7. Egyéb kérdések

2013-01-17 16:41