Önkormányzat


2018.03.19 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztő : Dr. Papp Antal polgármester

2018-03-07 09:53
2. Előterjesztés a szociális ellátások után fizetendő 2018. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezésére

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-03-07 09:53