Önkormányzat


2019.08.29 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés A 349/47, a 349/86 és a 349/87 hrsz-ú területek telekalakításáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-03 10:49