Önkormányzat


Jegyzőkönyvek

Döntéshozatal - letölthető jegyzőkönyvek bizottsági és testületi ülésekről


Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 9. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 2021. december 7. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. december 6. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25. napján megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 2021. november 24. napján megtartott soros, nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 2021. november 23. napján megtartott soros üléséről

Jegyzőkönyv Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. november 22. napján megtartott soros üléséről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 14. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága  2021. október 14. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 2021. szeptember 29. napján megtartott soros, nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. szeptember 27. napján megtartott soros üléséről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről

 Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. augusztus 10. napján megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 12. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. július 14. napján megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 14-én napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 2021. június 29. napján megtartott munkaterv szerinti rendes nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 30-án napján megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 2021. június 29. napján megtartott nyilvános üléséről.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. június 28. napján megtartott nyilvános üléséről

58/2021.(VI.14) határozat - A Martfű, Szolnoki út (1423/2 hrsz.) felújításról

59/2021.(VI.14) határozat - A Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel és a Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a II. számú háziorvosi körzet ellátásának helyettesítésére megkötött megbízási szerződés módosítására

7/2021.(VI.10.) önkormányzati rendelet - A böldcsödében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról

 

8/2021.(VI.10.) önkormányzati rendelet - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 22/2016.(IX.30.) rendelet módosításáról

A 2021/22. nevelési évben indítható óvodai, bölcsödei csoportok számáról

53/2021.(V.31.) határozat - A Szolnoki Kistérség Többcélű Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadásáról

54/2021.(V.31.) határozat - Martfű településnév cégnévben történő használatának engedélyezése

49/2021(V.27.) határozat - A belső ellenőrzési tevékenységről

50/2021(V.27.) határozat - Martfű, belterület 086/31 hrsz-ú területre kötött földhaszonbérleti szerződés módosításáról.

51/2021(V.27.) határozat - AZ EURO-DENT Fogászati Szolgáltató és Kereskedlmi BT-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosításáról.

52/2021(V.27.) határozat - A 2021. évi civil keret terhére igényelhető támogatás pályázati kiírásról.

A Martfűi Rendőrörs részére a Martfű, Május 1. út 6/A. szám alatti, (hrsz.:835/6) épület használatba adásáról szóló szerződés elfogadásáról

 

A martfűi 1659/1 hrsz-ú ingatlan (Kövér major) telekalakítási eljárásának megindításáról, a telkek értékesítési feltételeinek meghatározásáról

A települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27) számú rendeletre vonatkozó törvényességi felhívás elfogadásáról

Az I. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról.

A települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítésére kiírt pályázathoz szükséges önerő biztosításáról

A Martfű, Kövér - major várorészen újonnan kialakított eladásra szánt ipari telken keresztülhaladó KIF villamos hálózat áthelyezésével kapcsolatos költségek fedezetére előirányzat biztosításáról.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtárának 2020. évi beszámolójának, 2021. évi munkatervének elfogadásáról.

34/2021.(IV.22) - A Dr. Szolga Ferenc egyéni vállalkozóval megkötött feladat-ellátási megállapodás megszűnésének tudomásul vételéről

35/2021.(IV.22) - A civil és nonprofit szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról

36/2021.(IV.22) - Martfű, belterület 251/2 helyrajzi számon felvett, természetben az 5435 Martfű, Kossuth Lajos út 19. címen található ingatlan ingyenes használatba adásáról

37/2021.(IV.22) - A Martfűi Polgárőr Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatásának megállapításáról

38/2021.(IV.22) - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Észak-Alföldi Régió 2021. évi önkormányzati támogatásának megállapításáról

39/2021.(IV.22) - A Tiszaföldvári Római Katolikus Plébánia 2021. évi önkormányzati támogatásának megállapításáról

40/2021.(IV.22) - A Martfűi Református Egyházközség 2021. évi önkormányzati támogatásának megállapításáról

Martfű belterület 349/101 hrsz. alatt felvett "kivett beépítetlen terület" ingatlan-nyilvántartási megjelölésű, 4 ha 1313 m2 területből 5500/41313-ad tulajdoni hányadra 5.500 m2 nagyságra kereskedelmi célú üzletek kialakítása céljából vételi jogot alapító szerződés jóváhagyásáról.

Martfű Város Önkormányzata és a Martfűi Polgármesteri Hivatal beszerzési szabályzatának jóváhagyásáról.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatására kiírt pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló 22/2021.(III.10.) határozat kiegészítéséről

Martfű Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről - 29/2021.(III.31) határozat

 

A II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó felnőtt háziorvosi praxis működtetésére szóló pályázat kiírásáról - 30/2021.(III.31) határozat

Dr. Bezsilla Med Egészségügyi Szolgáltató KFT-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására

A Martfű területén elvégzendő területrendezési munkák előirányzat fedezetének biztosításáról.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után fizetendő 2021. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről

A Játékvár Óvoda és Bölcsöde bölcsödei intézményegységében elrendelt rendkívüli szünet meghosszabításáról

Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020.évi beszámolójának, 2021. évi munkatervének elfogadásáról.

2021-02-23 14:46