Önkormányzat


Jegyzőkönyvek

Döntéshozatal - letölthető jegyzőkönyvek bizottsági és testületi ülésekről


A települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítésére kiírt pályázathoz szükséges önerő biztosításáról

A Martfű, Kövér - major várorészen újonnan kialakított eladásra szánt ipari telken keresztülhaladó KIF villamos hálózat áthelyezésével kapcsolatos költségek fedezetére előirányzat biztosításáról.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtárának 2020. évi beszámolójának, 2021. évi munkatervének elfogadásáról.

34/2021.(IV.22) - A Dr. Szolga Ferenc egyéni vállalkozóval megkötött feladat-ellátási megállapodás megszűnésének tudomásul vételéről

35/2021.(IV.22) - A civil és nonprofit szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról

36/2021.(IV.22) - Martfű, belterület 251/2 helyrajzi számon felvett, természetben az 5435 Martfű, Kossuth Lajos út 19. címen található ingatlan ingyenes használatba adásáról

37/2021.(IV.22) - A Martfűi Polgárőr Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatásának megállapításáról

38/2021.(IV.22) - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Észak-Alföldi Régió 2021. évi önkormányzati támogatásának megállapításáról

39/2021.(IV.22) - A Tiszaföldvári Római Katolikus Plébánia 2021. évi önkormányzati támogatásának megállapításáról

40/2021.(IV.22) - A Martfűi Református Egyházközség 2021. évi önkormányzati támogatásának megállapításáról

Martfű belterület 349/101 hrsz. alatt felvett "kivett beépítetlen terület" ingatlan-nyilvántartási megjelölésű, 4 ha 1313 m2 területből 5500/41313-ad tulajdoni hányadra 5.500 m2 nagyságra kereskedelmi célú üzletek kialakítása céljából vételi jogot alapító szerződés jóváhagyásáról.

Martfű Város Önkormányzata és a Martfűi Polgármesteri Hivatal beszerzési szabályzatának jóváhagyásáról.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatására kiírt pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló 22/2021.(III.10.) határozat kiegészítéséről

Martfű Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről - 29/2021.(III.31) határozat

 

A II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó felnőtt háziorvosi praxis működtetésére szóló pályázat kiírásáról - 30/2021.(III.31) határozat

Dr. Bezsilla Med Egészségügyi Szolgáltató KFT-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására

A Martfű területén elvégzendő területrendezési munkák előirányzat fedezetének biztosításáról.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után fizetendő 2021. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről

A Játékvár Óvoda és Bölcsöde bölcsödei intézményegységében elrendelt rendkívüli szünet meghosszabításáról

Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020.évi beszámolójának, 2021. évi munkatervének elfogadásáról.

2021-02-23 14:46

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról (I. forduló)

2021-02-17 14:59

A Martfűi Rendőrörs (5435 Martfű, Május I. út 6/A.; hrsz.: 835/6) épületének szívességi (ingyenes) használatba adásáról szóló szerződés hatályának meghosszabításáról

A Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról (2022-2024.)

A 087 hrsz. alattti állami tulajdonú külterületi földút ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről.

A helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról.

A Martfűi Kossuth úti Nyugdíjas Klub 2020. évi támogatásának felhasználásáról.

A Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel és a Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a II. számú háziorvosi körzet ellátásának helyettesítésére vonatkozó megbízási szerződések kötésére.

Dr. Bezsilla Med Egészségügyi Szolgáltató KFT-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására.

Dr. Bezsilla Med Egészségügyi Szolgáltató KFT-vel kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. október 21. napján megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 21. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember  24. napján megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi. Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 2020. szeptember 23. napján megtartott munkaterv szerinti rendes nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 2020. szeptember 22. napján megtartott munkaterv szerinti rendes nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. szeptember 21. napján megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 17. napján megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 2020. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli nyílvános üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi. Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága 2020. július 15. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 16. napján megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 2020. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2020. július 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

A 2020/21. nevelési évben indítható óvodai, bölcsödei csoportok számáról.

A Martfűi József Attila Általános Iskola FIÚ KÉZILABDA CSAPATA, Fekete Benjámin, Kovács Szabolcs, Szikszay Máté, Szikszay Nándor, Stoica Bodor Simon, Tóth Benedek, Balla Róbert, Kántor René és Kiss Ádám tanulók számára "Önkormányzati Elismerő Oklevél" és tárgyjutalom adományozásáról.