Látnivalók

Szent István tér – St. Stephen’s Square

Magas színvonalú városépítő és -fejlesztő tevékenységért Martfű elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János-díját.A Szolnoki úttól délre terül el a városközpont, a Martfű új arculatát meghatározó Szent István tér. A platánfákkal, örökzöldekkel tarkított teret gyönyörű épületek, Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész köztéri szobrai díszítik. A tér ékeként, a Városháza épületével szemben áll Szent István király egészalakos bronzszobra, amely a Martfűi Református Templom és a Szent Tamás Katolikus Templom ölelésében jelképezi a várost.

Az államalapítás 1000. évfordulója alkalmából alkotott Időkapu és az 1848-49-es emlékmű a világ- és a magyar történelem jeles eseményeinek, személyeinek állít emléket. A fő közlekedési utak körforgalmában látható a város címerében lévő Griff. A városközpont északi részén Martsa István: Tisza című szobra kapott helyet.

 

Városháza – Town Hall

1996-ban adták át Martfű korszerű középületét, amely Marton Csaba szolnoki építész tervei alapján készült. A Városháza stílusjegyeit tekintve modern megjelenésével tökéletesen illeszkedik a környezetében található templomépületekkel és köztéri szobrokkal, műalkotásokkal.


Szent Tamás-templom – St. Thomas’s Church

A modern stílusban épült templom tervezője, Marosi Gábor építész, a névadó apostol életének két legfontosabb helyszínét, Jeruzsálemet és Indiát is belekomponálta az épületbe. A Krisztus öt szent sebére utaló „Jeruzsálemi kereszt” alaprajzú templombelső, a gyergyói mesteremberek ácsolta homorú ívű kupola, csodálatos ólomüveg ablakai, Meszlényi János szobrászművész különleges, rézlemezből hajtogatott szobrai és a 23 regiszteres, 2 manuálos hangversenyorgona teszik igazán különlegessé Martfű katolikus templomát. A templom kilátójából, a 26 méter magas toronyszintről csodálatos kilátás nyílik a városra.A városközpont egyik meghatározó épülete a Szent Tamás-templom. A Római Katolikus templom építési munkálatai közel tíz éven át tartottak, és az orgona felszentelésével értek véget 2001-ben.

 

Martfűi Református Templom – Calvinist Church of Martfű

A város református közössége 2000-ben vált anyaegyházzá, Református Egyházközség Martfű néven.A modern építészet jellemző jegyeit hordozó templom az új városközpont kialakításakor épült. Az 1991-es alapkőletételt követően, 1996. július 27-én szentelték fel az épületet. Tervezője Kálmán Ernő debreceni építész. Az épületterv különlegessége, hogy a torony motívuma ég felé tartott imádkozó kezet formáz. A csillagos sisakú templomtoronyban egy 430 kg-os harang lakik.


Szent István szobor – St. Stephen’s Statue

A város főterét délről, a katolikus és a református templom ölelésében, a Szent István szobor zárja le. Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész méltóságteljes alkotását 1997. augusztus 20-án avatták fel. Szent István király egészalakos bronzszobra a róla elnevezett tér ékessége, a város jelképe. A szobor bronzból készült, a rajta lévő korona, a jogar és az országalma aranyozott. 


Időkapu – Time Gate

Millennium országos ünnepségsorozata valamint Martfű önálló településsé válása 50. évfordulójának egybeesésére emlékeztet Gyurcsek Ferenc „Időkapu” című alkotása a város főterén. A bolgár kemény mészkő ajtótok és bronz ajtólap kompozíció felső „tokjába” vésték a kettős évfordulót. A félig nyitott kapu a múlt, jelen és jövő közti átmenetet szimbolizálja. A bronzkapu egyik oldalán – Madách Imre: Az ember tragédiája című műve alapján – a világtörténelemnek, a másik oldalán – Kölcsey Ferenc: Himnusz költeménye nyomán – a magyar történelemnek állít emléket. 


1848-as emlékmű – Monument of 1848

Gyurcsek Ferenc szobrászművész a Szent István téren álló alkotását 1998. március 15-én leplezték le. A szobor talapzatán a következő sorok olvashatók: "1848-1998 A magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára emeltette Martfű Város Önkormányzata“


Griff szobor – Griff Statue

A Szolnok felől érkező 442. számú főközlekedési út körforgalmában magas kőoszlopon őrködik Martfű felett a város címerében lévő Griff, a közlekedés oltalmazójaként, az erő és a bölcsesség letéteményeseként. A Griff szobor Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.

 

Tisza szobor – Tisza Statue

Martsa István Tisza című, fekvő női alakot ábrázoló szobra a városközpont északi részét díszíti. Az 1968-ban készült, bronz szobor a Damjanich János Múzeum udvarából 1998-ban került az akkoriban megújuló martfűi városközpont parkjába.

 

Damjanich-emléktábla – Damjanich Memorial Plaque

E márványtáblát az 1848-49-es szabadságharc 150. évfordulóján avatták fel a református templom falán. Az emléktábla felirata: "Damjanich hős hadseregének előőrsei 1849-ben, a szolnoki csata előtt, Martfűn táboroztak. Az emléktáblát a Város Polgárai állították, szabadságharcaink emlékére. 1996. március 15-én avatták fel.”

 

Bata lakótelep – Bata Estates

Helyi védett épített érték, Martfű egyik gyöngyszeme a Bata lakótelep. A villaszerű, egyemeletes, szabadon álló épületek a település történetéhez szorosan kapcsolódnak.1940-ben a Csehországi Bata-cipőgyár vásárolt itt területet cipőgyár számára és a gyár munkásainak lakótelep építésére.

A lakótelep a későbbi évtizedek fejlődésének alapját adta. A város tovább épült, de az élhető, ma is modern, szép városrész, a Bata lakótelep típusépületei Martfű arculatának meghatározó elemei maradtak.

 

Bata emlékszobor, Bata tér – Bata Memorial Statue, Bata Square

Gyár- és városalapítónk emléke előtt tisztelegve 2013. május 1-jén avatták fel Jan Antonin Bata emlékszobrát a Bata téren. A településünk születésében és fejlődésében meghatározó cseh cipőgyáros szobrának felállítása várostörténeti eseményként írta be magát Martfű történetébe. A jelentős összefogással megvalósult, két méter magas bronzszobrot városunk Munkácsy-díjas szobrásza, Gyurcsek Ferenc készítette.

 

Gesztenye sor – Chestnut Row

Kiemelt jelentőségű, különleges természet megőrzési terület a Gesztenye sor. Az utca két oldalán végigfutó, terebélyes vadgesztenyesor (Aesculus hippocastanum) helyi védett természeti érték.

 

Központi játszótér – Central playground

Többgenerációs, modern játszótér és szabadidőpark, amely európai uniós forrásból valósult meg. A korszerű eszközökkel felszerelt park számos szabadtéri sportolási lehetőséget is biztosít (streetball pálya, homokos röplabda pálya, ping-pong asztalok, speciális kültéri fém sporteszközök).

 

Cikta Cipőgyár „A” épület – Cikta Shoe Factory Building „A”

A háborús viszonyok közepette csak a tervek töredéke valósult meg: a gyár és a lakótelep is részben épült fel. A Cikta Cipőgyár elsőként felépült, kétemeletes, „A” gyár épülete Martfű emblematikus arculati eleme.Miközben világszerte folyt a rombolás, dúlt a második világháború, elődeink az 1940-es évek elején Martfű-pusztán valódi zöldmezős vállalkozásba kezdtek: gyárat, várost építettek. A nagyszabású, aprólékosan kidolgozott tervek a Bata-konszern akkori vezetője, tulajdonosa, Jan Antonin Bata ösztönzésére készültek. Döntése nyomán itt nőtt ki a földből, itt épült fel a sokadik Bata cipőgyár, Magyarország sokáig legnagyobb cipőgyára, s mellette egy kis kertváros: Martfű.

 

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár – Martfű Town’s Cultural Center and Library

Az épületben működik a Városi Könyvtár, igazi szellemi műhelyként ellátva könyvtári szolgáltatásaival a város felnőtt- és gyermek lakosságát.Martfű gazdag kulturális életének kiemelt helyszíne a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár. Az intézmény 4600 m2 alapterületű, ötszáz személyes színház- és mozi teremmel, háromszáz személyes pódium- és táncteremmel, klubtermekkel, táncpróba- és képzőművészeti teremmel, emeleti galériával és kiállító teremmel várja a látogatókat. Az egykori Tisza Cipőgyár művelődési központját 1961-ben adták át.

A Művelődési Központ gondozásában látogatható a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény és jelentős a néprajzi gyűjteményes tárlata is.

A kulturális intézmény részeként működik Martfű Város Önkormányzatának Kommunikációs és Médiacsoportja, a www.martfu.hu önkormányzati hírportál és a Martfű Magazin szerkesztősége.

 

Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény – Local History Collection of Martfű

A város ipari fejlődésének relikviáit őrzi a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületében található Martfűi Hely-és Ipartörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása, mely a Kubinyi Ágoston Program és Martfű Város Önkormányzatának támogatásával teljesen megújult 2016-ban. A tárlat 1938-tól egészen a rendszerváltásig eltelt mintegy ötven év történéseit bemutatva állít emléket a cipőgyár megalapításának és országos hírűvé fejlődésének, ezzel párhuzamosan Martfű önálló községgé, majd várossá válásának.

Csoportoknak, osztályoknak helytörténeti foglalkozás illetve tárlatvezetés előzetes bejelentkezéssel: 0656/450-146, martfugyujtemeny@gmail.com

 

Kézműves Ház – Handcraft House

A Kézműves Ház a népművészet, a kézműves mesterségek iránt érdeklődő gyerekeket és felnőtteket várja időszaki kiállításaival, helyi művészeti csoportok alkotásainak bemutatásával és a gyerekek körében népszerű foglalkozásaival gazdagítva a település kulturális életét. Vezetőjének Dél-alföldi stílusjegyeket hordozó munkái többféle technikával készülnek, melyek között szívek, kosárkák és betlehemek is szerepelnek.

 

Gyurcsek Ferenc Műterem-galéria – Ferenc Gyurcsek Studio-gallery

Gyurcsek Ferenc szobrász, díszítőszobrász-restaurátor munkássága és köztéri megbízatásai által, Európa-szerte ismert és elismert. Az alkotáshoz használt anyagai között kitüntetett szerepet kap a márvány, a vas és a beton. Pályakezdése óta az ember és a világ viszonya foglalkoztatja, azok az élethelyzetek, amelyek révén az egyén alakítója lehet saját és közössége sorsának.Gyurcsek Ferenc, településünk köztéri szobrainak készítője, városunk köztiszteletben álló Munkácsy-díjas szobrászának Műterem-galériája a nagyközönség előtt is nyitva áll.


Martfű Termál SPA – Martfű Thermal SPA

A Termál-Medical Zrt., a település turisztikai értékeire alapozva, 2002-től közel 13 hektáron elterülő turisztikai központot hozott létre. A Kastélyszálló - Panzió ősparkjával, a Gyógykemping horgásztavával, a Termálhotel Martfű*** Superior tágas szobáival, a sportversenyeknek is helyet adó Martfű Gyógyfürdő és Uszodával, OEP által támogatott gyógyászati kezeléseivel, a térség hiányt pótló komplexuma. (martfuspa.hu)A Martfű Termál SPA megyénk egészségturizmusának meghatározó központja. A Tisza kanyarulata által teremtett mikroklíma, az ártér növény- és állatvilága, a hangulatos alföldi kisváros kiváló környezetet biztosít a kikapcsolódáshoz.


Martfű Gyógykemping – Martfű Wellness Camping

A hangulatos kemping közvetlenül a Tiszával, a Martfű Gyógyfürdő területével és a horgásztóval határos. A kemping 150 elhelyezési egysége (sátorhely, lakóautó hely, apartman) 400 vendég színvonalas elszállásolására nyújt lehetőséget.

 

Kastélyszálló - Kúria – Castle Hotel - Manor

Az 1920-as évek elején a Szobotka család vásárolta meg az ingatlant, amely az államosítás után a cipőgyár, később a növényolajgyár majd az önkormányzat kezelésébe került. Az épület mögötti őspark egészen a Tisza ártéri ligeterdejéig nyúlik. A kúria helyi védett épített érték.A Keszlerffy család kúriája a 19. század végén épült, romantikus villaépítészeti stílusjegyekkel, egyedi, fából készített oromzati díszítésekkel.

 

Kövér-kereszt – Kövér Cross

A Móricz Zsigmond út végén, a Kastélyszálló előtti téren álló kereszt egy nemes és mély gyökerű család tárgyi emléke. Gyergyószentmiklósi Kövér János, János és Kajetán nevű gyermekeivel együtt, 1780-ban, Mária Teréziától kaptak nemességet. Fia, Kövér János Martfű pusztán, a mai Mariháza területén nyári kastélyt és hatalmas mezőgazdasági területet birtokolhatott. A számos építészeti emléket maga után hagyó nemesi család 1910-ben, Kövér János és Ebeczki Blaskovich Erzsébet 25. házassági évfordulójára emlékkeresztet építtetett a nyári kastély előtt, mely 2013 ősze óta felújítva, környezetét megszépítve díszíti a kastélyszálló előtti körforgalom parkját.


Tisza-kanyar – Tisza Curve

A Tisza természetes vizes élőhelyeiből adódóan, a város bővelkedik védett természeti értékekben. A település a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén található. A Tisza teljes hullámtere a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet része, mely országos jelentőségű védett terület.Jász-Nagykun-Szolnok vármegye déli részén, a Tisza legnagyobb kanyarulata vágott szakadó partot, terül el Martfű, a holtágakkal, árterekkel tarkított Tiszazug északkeleti kapujában. Egyedi látványt nyújt a homokos part csipkézettsége és az ártéri rétek jellegzetes növényvilága. A kérészek mesébe illő rajzása is emlékezetes élmény. A magas tiszai fák alatt, a kristálytiszta levegőn kellemes a pihenés. Az alámosott partfalak a parti fecskék kedvelt fészkelő helyei. A Tisza martfűi kanyarulata jó horgászvíznek számít.

 

Kövér-kereszt a Tisza-kanyarban – Kövér Cross at the Tisza Curve

Az időközben elenyészett keresztet a római katolikus egyházközség, Tamási József plébános atya irányításával, 1994 áprilisában újraállíttatta.A kereszt egy 1924-ben történt balesetre emlékeztet. Gyergyószentmiklósi Kövér János martfűi földbirtokos és felesége, Spilka Margit egy havas januári napon lakodalmukból lovas szánnal indultak haza a Tisza partján. A kocsis nem vette észre, hogy a folyópart egy szakasza az út mellett leszakadt, a lovak belementek a szakadékba és a szán, utasaival a mélybe zuhant. A kocsis szörnyethalt, de a fiatal pár kisebb törésekkel megúszta a balesetet. Felépülésük után a tragédia helyszínén egy ma is látható keresztet állítottak meghalt kocsisuk emlékére és hálából megmenekülésükért.

 

HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. Martfűi Gyára – HEINEKEN Hungária's Martfű plant

A martfűi sörgyártás és palackozás az Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár 1981. májusi próbaüzemétől kezdve meghatározó a település ipari profiljában. A gyár, folyamatos korszerűsítésekkel, az 1990-es évek közepéig piacvezető maradt. A hazai sörfogyasztás csökkenését követően fúzióra lépett a Soproni Sörgyárak Zrt.-vel. Később, a konszernhez tartozás jegyében, nevét Brau Union Hungária Sörgyárak Rt-re változtatta. Ezt követően a martfűi sörgyár a Heineken csoport tagjává vált, amely a hazai sörpiac egyik meghatározó szereplője. A cég két sörgyárában, Sopronban és Martfűn gyártják hazánk legkedveltebb sörét, a Sopronit, de itt készül Európa vezető sörmárkája, a Heineken, valamint a Gösser és az Aranyfácán is.

 

BUNGE Zrt.  Martfűi Gyára – Bunge's Martfű plant

A BUNGE Magyarország Martfűi Gyárát, folyamatosan piachoz igazodó tevékenységével, alkalmazott legkorszerűbb technológiájával és elért eredményeivel, Európa egyik legnagyobb komplex gyárává fejleszti. A növényolajgyár a város vérkeringésének szerves részét alkotja, jelentősen hozzájárulva Martfű fejlődéséhez.A martfűi növényolajgyárat az állami tulajdonú Növényolajipari és Mosószergyártó Vállalat hozta létre 1980-ban. A vezető nagyüzemi mezőgazdasági és élelmiszergyártó vállalat, a BUNGE limited, 2002 októberében vásárolta meg. A martfűi gyár a hazai napraforgó- és repcemag feldolgozásából származó nyers növényi olajokat és takarmányozási célú olajmagdarákat, valamint az ismert Vénusz és Floriol márkájú étolajtermékeket állítja elő.