Rendeletek

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról.

Hatályba lép: 2022. március 1.

(A rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.)

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról

Főhatály: 2015. április 1.

Időállapot: 2021. január 1-től -  2021. június 30. (Hatályon kívül helyezte a 7/2021.(VI.10.) önkormányzati rendelet.)