Önkormányzat


Rendeletek

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei


A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás díjairól szóló 21/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályba lépés: 2021. február 24.

Hatályát veszti: 2021. február 25.

(A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házasságkötések esetében kell alkalmazni.)

Főhatály: 2007. január 01.

 

Időállapot:

A rendelet 7. § (2) bekezdés d.) pontja 2021. január 1-től

A rendelet 7. § (3) bekezdése 2020. november 28-tól.

Hatályba lépés: A rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba és 2021. január 2-án hatályát veszti.

A rendelet 2. §-a 2020. november 28-án lép hatályba és 2020. november 29-én hatályát veszti.

Hatályba lépés: 2020. november 17-től

Hatályát veszti: 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletben foglalt veszélyhelyzet megszűnésének napján