Vállalkozói ügyintézés

 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek - 2010. január 1-jei hatályba lépésüket követően -  a tevékenység megkezdésének bejelentése kivételével megszüntették az okmányirodákban történő személyes ügyintézés lehetőségét. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése marad az egyedüli ügytípus, amely mind személyesen az okmányirodában, mind pedig elektronikus úton intézhető.

Jelenleg a változás-bejelentési, a szünetelés, illetve megszüntetés bejelentési ügyek kizárólag elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetőek. Az elektronikus ügyintézés feltétele az ügyfélkapu létrehozása. Személyesen meg kell jelennie valamelyik Okmányirodában vagy regisztrációs joggal rendelkező Hivatalban. Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti. A személyes ügyfélkapu létrehozásához azonban személyazonosságát igazolnia kell. Az ügyfélkapu létesítéséhez személyazonosításra alkalmas, érvényes hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, most kiállított kártya formátumú vezetői engedély), valamint felhasználói név és elektronikus levélcím (e-mail cím) megadása szükséges, mivel erre a címre kapja meg az ügyfélkapu aktiválásához szükséges egyszer használható kódot tartalmazó e-mailt.

Az ideiglenes vagy a személyes regisztrációt követően e-mailben kapja meg egyszer használatos (aktiváló) kódját. Az aktiválás során meg kell adnia felhasználói nevét és új, választott jelszavát, amelynek érvényességi idejét szintén Ön állíthatja be! Az aktiválást az Okmányirodai regisztrációt követően 5 napon belül el kell végezni. Ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, új egyszer használatos kód kérhető.

A vállalkozói igazolvány kiváltása a tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, az csak az ügyfél (egyéni vállalkozó) kérésére kerül kiállításra. A 2010. január 1-jét megelőzően kiadott vállalkozói igazolványok a bennük foglalt adatok megváltozásáig, illetve visszavonásukig továbbra is érvényesek maradnak.


Vállalkozással kapcsolatos ügyintézés a polgármesteri hivatal épületében:

- Kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély, rendezvények bejelentése: Perecz Ágnes Tel.: 450-222 / 134 mellék

- Telepengedélyezés, telep létesítésének bejelentése: Tóthné Jenei Andrea Tel.: 450-222 / 147 mellék

- Okmányirodai ügyek (ügyfélkapu létrehozása, egyéni vállalkozások elektronikus ügyintézése): Mészárosné Raksa Szilvia Tel.: 450-222 / 101,118,119 mellék

Bővebb információ a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának honlapján található:

http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=letoltheto_hu_egyeni

(Letölthető tájékoztató)