2. napirendi pont

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadására.