2011.04.14 - Testületi ülés anyagai

Javaslat az Önkormányzat négy évre szóló gazdasági programjára.
Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadására.
Előterjesztés a szociális rendelet módosításáról.
Előterjesztés az „ÉV PEDAGÓGUSA” kitüntető díj alapításáról.
Előterjesztés az Önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadásáról.
Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.
Előterjesztés a „Local Agenda” terv jóváhagyásáról.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről.