7. napirendi pont

Előterjesztés a „Local Agenda” terv jóváhagyásáról.