8. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.