6. napirendi pont

A Polgármesteri Hivatal

a.) Tevékenységéről szóló beszámoló.

Előadó: Balogh Edith címzetes főjegyző

b.) Belső szervezeti tagozódásának meghatározásáról rendelet-tervezet.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

c.) Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása.

Előadó: Balogh Edith címzetes főjegyző


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város