11 . Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata tulajdonában lévő martfűi 09/13 és 09/23 hrsz-ú ingatlanok haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város