Önkormányzat


2012.11.29 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a 2012. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 13:08
2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 13:06
3. Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervére

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 13:02
4. Előterjesztés a 2013. évi belső- és felügyeleti ellenőrzési munkatervről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 12:58
5. Előterjesztés a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 12:53
6. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata középtávú lakáskoncepciójának felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:57
7. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 36/2011.(XII.16.) Ö. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:54
8. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzatának Településellátó Szervezete megszüntető okiratára

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:52
9. Előterjesztés Alapító Okiratok módosítására. a) Martfű Városi Polgármesteri Hivatal b) Játékvár Óvoda és Bölcsőde c) Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium d) Városi művelődési Központ és Könyvtár

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:44
10. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:42
11. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetői megbízására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:40
12. Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2011.(VI.30.) Ö. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:32
13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 29/2011.(IX.30.) Ö. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:31
14. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez történő hozzájárulásra

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester


2012-11-22 11:30
15. Előterjesztés Martfű Város rendezési terve helyi építési szabályzatáról szóló 7/2006.(IV.27.) Ö. rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:27
16. Előterjesztés Martfű Város értékvédelméről szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:26
17. Előterjesztés Martfű Város Fenntartható Energetikai Akciótervének elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 11:16
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester


2012-11-22 10:59
19. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-11-22 10:48
20. Egyéb kérdések

2012-11-22 10:47