Önkormányzat


2019.04.25 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a város közbiztonságának helyzetéről, a Martfűi Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előadók: Szolnok Városi Rendőrkapitány, Martfűi Polgárőr Egyesület elnöke

2019-04-23 10:05
2. Előterjesztés a lakáscélú támogatásról szóló .../2019.(.......) önkormányzati rendelet-tervezetre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-04-23 10:05
3. Előterjesztés a közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-04-23 10:04
4. Előterjesztés a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2015.(Ill.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-04-23 10:04
5. Előterjesztés a lakáscélú támogatások nyújtásához előirányzat biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-04-23 10:03
6. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi beszámolójának, 2019. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-04-23 10:03
7. Előterjesztés a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ létszámának emeléséről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-04-23 10:03
8. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-04-23 10:02
9. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-04-23 10:02
10. Előterjesztések közbeszerzési eljárások megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-04-23 10:01
10.A „Munkácsy úti Óvoda-i készségfejlesztő akadálypálya kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás

2019-04-23 10:01
10.B „Kereskedelmi szerződés keretében Martfű Város Önkormányzata közintézményei részére földgáz energia szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás

2019-04-23 10:01
10.C „Városháza homlokzatának felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás

2019-04-23 10:00
11. Előterjesztések közbeszerzési eljárások lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-04-23 10:00
11.A „Munkácsy úti Óvoda-i készségfejlesztő akadálypálya kialakítására" tárgyú közbeszerzési eljárás

2019-04-23 10:00
11.B „Kereskedelmi szerződés keretében Martfű Város Önkormányzata közintézményei részére földgáz energia szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás

2019-04-23 09:59
11.C „Városháza homlokzatának felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás SZÓBELI

2019-04-23 09:59
12. Előterjesztés a Martfű 79116 hrsz-ú, természetben Martfű, Gesztenye sor l/c alatti állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-04-23 09:59
13. Előterjesztés A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Felügyelő Bizottsági tagságának lemondására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-04-23 09:58