2014

2014.12.15 - „Kiváló sportoló” önkormányzati kitüntetést vehettek át>>>

Ezen a rendezvényen került sor Martfű Város Önkormányzata „Kiváló sportoló” kitüntetéseinek átadására, a városunk testnevelési és sport tevékenységében elért kimagasló eredményekért kifejezve Martfű lakosságának tiszteletét és megbecsülését. „Kiváló sportoló” önkormányzati kitüntetést vehetett át Petróczki Magdolna erőemelő, Sifu Kelemen Richárd Wing Chun kung-fu mester, valamint a Kis Violetta - Hegyes Bertalan János társastánc páros

2014.08.20 - "Martfű Város Díszpolgára" kitüntető címet vehetett át >>>

Martfű Város Képviselő-testülete Díszpolgári címet alapított azon személyek elismerésére, akik életük példájával, életművükkel maradandó érdemeket szereztek a gazdasági, társadalmi élet, a tudományok, a művészetek, a kultúra vagy a sport területén maradandót alkottak, elért eredményükkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették, hozzájárultak Martfű város fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.

2014.08.20 - "Martfű Városért" díjat vehettek át >>>

Martfű Város Önkormányzata Martfű Városért Díjat adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal hozzájárultak településünk múltjának megőrzéséhez, elősegítették a város életének felemelkedését, fejlődését, Martfű érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették.

2014.08.20 - Önkormányzati elismerő oklevelet vehettek át >>>

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20.-a tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az önkormányzat elismerését oklevél testesíti meg, amely a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki. Az oklevelek átadására felkérem Dr. Kiss Edit polgármestert és városunk önkormányzati képviselőit.

2014.06.30 - "Martfű Város Közszolgálatáért díjat" vehettek át>>>

Városunk köztisztviselői, szociális és egészségügyi dolgozói tiszteletére ünnepi megemlékezésen köszöntötték Martfű önkormányzatának vezetői a Köztisztviselők Napja és a Semmelweis-nap ünnepeltjeit június 30-án. A díjátadó ünnepségen Martfű Város Közszolgálatáért elismerést vehetett át Péterné Fehér Gizella, a Pénzügyi és Adóügyi Iroda munkatársa, valamint Bontovics János, a Martfűi Mentőállomás vezetője.

2014.05.29 - "Martfű Város Pedagógiai Díjat" vehettek át>>>

Városunk képviselő-testülete 2011-ben alapította meg a „Martfű Város Pedagógiai Díja” városi kitüntetést, melyek átadására minden esztendőben különleges városi ünnepen kerül sor. Az idei pedagógusnap martfűi ünnepeltjei, az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, nevelők és szakoktatók tiszteletére rendezett Városi Pedagógusnapra 2014. május 29-én várták a művelődési központba az ünneplőket.

2014.08.20 - "Martfű város kultúrájáért" díjat vehettek át >>>

Martfű város önkormányzata az elmúlt év decemberében „Martfű Város Kultúrájáért” díjat alapított, melyet azon személyeknek ítél oda, akik kiemelkedő kulturális tevékenységükkel járulnak hozzá városunk kulturális értékeinek gyarapításához.