18. Előterjesztés a Bunge Zrt. Martfű, külterület 015/1 hrsz-ú ingatlan (H-5435 Martfű, Szolnoki út 201.) Gip-5 jelű építési övezet területén tervezett Biomassza Erőmű létesítéséhez szükséges területrendezési hatósági eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város