Önkormányzat


2013.09.26 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a 2013. évi pénzügyi terv első félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:58
2. Beszámoló városunk foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról és a közfoglalkoztatás szervezéséről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:40
3. Beszámoló városunk környezetvédelmi programjának végrehajtásáról. (Később kerül kiküldésre.)

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:32
4. Beszámoló a városi főépítész tevékenységéről

Előterjesztő: Honti Gyula városi főépítész


2013-09-19 11:31
5. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 26/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:30
6. Előterjesztés a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói megbízásához a pályázati kiírás feltételeiről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:28
7. Előterjesztés a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására történő megbízásról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:27
8. Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

2013-09-19 11:25
9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester


2013-09-19 11:25
11. Előterjesztés a civil szervezetek 2013. évi támogatására (Bizottsági ülés után kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága

2013-09-19 11:24
12. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:23
13. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde létszámának emeléséről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:22
14. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program ( HEP ) elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:20
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-09-19 11:20
16. Előterjesztés a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester 

2013-09-19 11:19
17. Egyéb kérdések

2013-09-19 11:18