Önkormányzat


2013.12.05 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 13:00
2. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2014. évi belső- és felügyeleti ellenőrzési munkatervére

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2013-11-29 12:59
3. Tájékoztató a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium valamint a Martfűi József Attila Általános Iskola 2012/2013-as tanév második félévével és a 2013/2014-es tanév indításával kapcsolatos tevékenységről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:58
4. Előterjesztés Martfű Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:57
4. Előterjesztés Martfű Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:56
5. Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

a) a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet-tervezetre,

b) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításairól szóló rendelet-tervezetre,

c) a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelet-tervezetre,

d) a köztemetőkről és a temetők rendjéről szóló rendelet-tervezetre,

e) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet-tervezetre,

f) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 36/2011.(XII.16.) ö. rendelet módosítására,

g) a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról szóló 11/2013.(III.29.) ö.  rendelet módosítására,

h) a Martfű Városi könyvtár könyvtárhasználati szabályzatáról szóló 32/2006.(XII.15.) rendelet módosítására,

i) a település „Környezetvédelmi Alap”-járól szóló 10/1996.(V.17.) Kt. rendelet módosítására,

j) Martfű ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló 20/2013.(VII.19.) önkormányzati rendeletének módosítására,

k) a közterületek elnevezésének rendjéről szóló 18/2013.(VI.28.) ö. rendelet módosítására,

l) az önkormányzati biztos kirendelésének, valamint működésének szabályiról szóló 10/1997.(II.28.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezésére,

m) a Közterület-felügyelet szervezetéről és működéséről szóló 10/2002.(IV.26.) sz. Kt. rendelet hatályon kívül helyezésére,

n) a Kiskincstári rendszer működéséről szóló 16/2003.(XII.01.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezésére,

o) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 5/2004.(II.20.) rendelet hatályon kívül helyezésére.


2013-11-29 12:39
6. Előterjesztés közparkok elnevezésére

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:38
7. Előterjesztés a Kiskincstári rendszer működéséről szóló szabályzatra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:36
8. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:35
9. Beszámoló a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi I-III. negyedéves pénzügyi tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:35
10. Előterjesztés a Települési Értéktár, valamint Települési Értéktár Bizottság létrehozására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:34
11. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:33
12. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IV.26.) Ö. rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:32
13. Előterjesztés a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendelet-tervezetre

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:31
14. Előterjesztés a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Észak-Alföldi Régióval kötött térítésmentes használatba adási szerződés elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:29
15. Előterjesztés Martfű Város rendezési tervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2013-11-29 12:28
16. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. dolgozóinak béren kívüli juttatásához forrásátadásra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2013-11-29 12:26
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:25
18. Előterjesztés a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-11-29 12:25
19. Egyéb kérdések

2013-11-29 12:24