Önkormányzat


2014.03.25 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet- tervezetre

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-03-20 13:01
2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-03-20 13:10
3. Előterjesztés a bölcsődei, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-03-20 13:09
4. Előterjesztés a Városi Sportcsarnok felújításához EU önerő pályázati saját forrás kiegészítésre benyújtandó pályázatra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-03-20 13:08
5. Előterjesztés a Városi Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-03-21 09:34
6. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. részére ideiglenes pénzeszközátadásra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-03-21 09:35
7. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. tőke visszapótlásra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-03-21 09:35
8. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2014.(II.28.) Ö. rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-03-20 13:06
9. Előterjesztés a „Nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése” program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyerésére benyújtandó pályázatról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-03-20 13:05
10. Előterjesztés a Martfű Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatók között az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodásokra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-03-20 13:03
11. Egyéb kérdések

2014-03-20 13:03