Önkormányzat


2016.11.24 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:29
2. Javaslat a 2017. évi belső- és felügyeleti ellenőrzési munkatervre

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2016-11-18 09:29
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2016.(Il.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:29
4. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:29
5. Előterjesztés az építményadóról szóló 27/2006.(XIl.15.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:28
6. Előterjesztés a telekadóról szóló 20/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:28
7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:28
8. Előterjesztés a település környezetvédelmének szabályairól szóló önkormányzati rendeletre

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-11-18 09:28
9. Előterjesztés társulási megállapodások módosítására

A. Előterjesztés a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodásának módosítására
B. Előterjesztés Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
C. Előterjesztés a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:27
10. Előterjesztés a víziközmű-vagyon üzemeltetési szerződés III. számú módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:26
11 . Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata tulajdonában lévő martfűi 09/13 és 09/23 hrsz-ú ingatlanok haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:26
12. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata tulajdonában lévő martfűi 086/1 és 086/8 hrsz-ú ingatlanok bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-11-18 09:26
13. Előterjesztés az 1670/2 hrsz. alatti ingatlan 126 m2 nagyságú részének megvásárlásáról szóló 169/2016. (IX. 29.) határozat módosítására

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-11-18 09:25
14. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítás közvilágítási oszlopokon történő szerelésének megrendelésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:25
15. Előterjesztés Tiszazugi-Leader Egyesület működési hitelösszegének rendezéséhez szükséges tagi kölcsön iránti kérelmére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:25
16. Előterjesztés a 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó csípőszúnyogok elleni védekezésre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:24
17. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde létszámának bővítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:24
18. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzatának a térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-11-18 09:23
19. Előterjesztés a Tiszakürti Szociális Szövetkezettel kötendő együttműködési keretszerződésre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-11-18 09:23