Önkormányzat


2012.06.29 - "Martfű Város Közszolgálatáért Díjat" vehettek át >>>

Martfű Város Önkormányzatának képviselő-testülete Martfű Város Közszolgálatáért Díjat alapított, amelyeket most első alkalommal, majd ezentúl minden esztendőben azon martfűi, a „köz szolgálatában” tevékenykedő dolgozóknak ítélnek oda, akik munkájukat az egészségügyben, valamint a köztisztviselők, közalkalmazottak körében kimagasló teljesítménnyel, magas szakmai színvonalon látják el. Az első ízben, ez alkalomból megrendezett városi ünnepségen, június 29-én dr. Harsányi Ilona nyugalmazott orvos és dr. Veres Éva, a Gyámhivatal vezetője vehették át az újonnan megalapított városi díjat.


Martfű város egészségügyi feladatainak ellátása terén végzett kimagasló színvonalú, példaértékű tevékenységének elismeréseként, a Semmelweis-nap alkalmából, Martfű Város Közszolgálatáért Díjban részesült Dr. Harsányi Ilona nyugalmazott orvos.

Dr. Harsányi Ilona 1962. szeptember 29-én, éppen 50 éve vette át orvosi diplomáját (gratulálunk a szép jubileumhoz), majd október 8-án kezdte meg segédorvosi pályafutását Dobán, a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetnél.

2012-07-05 13:25

Martfű város szociális és közigazgatási feladatának ellátása terén végzett kimagasló színvonalú, példaértékű tevékenységének elismeréseként, a köztisztviselők napja alkalmából, Martfű Város Közszolgálatáért Díjban részesült dr. Veres Éva, a Gyámhivatal vezetője.

Dr. Veres Éva az Államigazgatási Főiskola elvégzése után, 1988. szeptember 1-től helyezkedett el az akkor még Nagyközségi Tanács Martfű Szakigazgatási Szervénél, mint igazgatási ügyintéző.

2012-07-05 13:23