2012.06.29 - "Martfű Város Közszolgálatáért Díjat" vehettek át >>>

Martfű Város Önkormányzatának képviselő-testülete Martfű Város Közszolgálatáért Díjat alapított, amelyeket most első alkalommal, majd ezentúl minden esztendőben azon martfűi, a „köz szolgálatában” tevékenykedő dolgozóknak ítélnek oda, akik munkájukat az egészségügyben, valamint a köztisztviselők, közalkalmazottak körében kimagasló teljesítménnyel, magas szakmai színvonalon látják el. Az első ízben, ez alkalomból megrendezett városi ünnepségen, június 29-én dr. Harsányi Ilona nyugalmazott orvos és dr. Veres Éva, a Gyámhivatal vezetője vehették át az újonnan megalapított városi díjat.

Martfű Város Közszolgálatáért Díjban részesült Dr. Harsányi Ilona nyugalmazott orvos

Martfű város egészségügyi feladatainak ellátása terén végzett kimagasló színvonalú, példaértékű tevékenységének elismeréseként, a Semmelweis-nap alkalmából, Martfű Város Közszolgálatáért Díjban részesült Dr. Harsányi Ilona nyugalmazott orvos.

Dr. Harsányi Ilona 1962. szeptember 29-én, éppen 50 éve vette át orvosi diplomáját (gratulálunk a szép jubileumhoz), majd október 8-án kezdte meg segédorvosi pályafutását Dobán, a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetnél.

Martfű Város Közszolgálatáért Díjban részesült dr. Veres Éva, a Gyámhivatal vezetője

Martfű város szociális és közigazgatási feladatának ellátása terén végzett kimagasló színvonalú, példaértékű tevékenységének elismeréseként, a köztisztviselők napja alkalmából, Martfű Város Közszolgálatáért Díjban részesült dr. Veres Éva, a Gyámhivatal vezetője.

Dr. Veres Éva az Államigazgatási Főiskola elvégzése után, 1988. szeptember 1-től helyezkedett el az akkor még Nagyközségi Tanács Martfű Szakigazgatási Szervénél, mint igazgatási ügyintéző.