Üzletek működési engedélyezése

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT KELL KÉRNI:

  • dohánytermékek;
  • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
  • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
  • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik,
  • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
  • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
  • nem veszélyes hulladék;
  • „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

AZ ÜZLET MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉT AZ ÜZLET HELYE SZERINT ILLETÉKES TELEPÜLÉS JEGYZŐJE ADJA KI A 210/2009.(IX.29.) KORM. RENDELET ALAPJÁN.