Üzletek működési engedélyezése

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT KELL KÉRNI:

 • dohánytermékek;
 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik,
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

AZ ÜZLET MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉT AZ ÜZLET HELYE SZERINT ILLETÉKES TELEPÜLÉS JEGYZŐJE ADJA KI A 210/2009.(IX.29.) KORM. RENDELET ALAPJÁN.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a kereskedelmi tevékenység gyakorlásának szabadságát megtartva, a hatékony működésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások fennmaradását és fejlődését előtérbe helyezve a tevékenység folytatásának alapelveit és feltételeit szabályozza, különös tekintettel a gazdasági környezet, a kereskedők és a vásárlók érdekeire. Fontosnak tartja a vállalkozási szabadság elvének fenntartását, ezért a beavatkozások körét minimálisra szűkítve elismeri a szakmai önszabályozás, valamint olyan – a kereskedők csoportjai által létrehozott, magukra nézve kötelezően elismert – magatartási kódex jelentőségét, amely meghatározza a kereskedők magatartását olyan fontos területeken, mint a tisztességes kereskedelmi gyakorlat, a fogyasztókkal szemben folytatott magatartás, vagy a beszerzési ár alatt történő értékesítés gyakorlatának korlátozása.

Működési engedélyt illetőleg a kereskedelmi tevékenységről szóló igazolást a Martfű Város jegyzője ad ki. (5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel.: 56/450-222) Az engedélyt az üzletben kell tartani, és az ellenőrzés során be is kell mutatni.

AZ ENGEDÉLY KIADÁSA ELŐTTI TEENDŐK:

  1. Vállalkozói igazolvány kiváltása vagy cég bejegyzése cégbíróság által
 

2. Kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos elképzelései fixálása (Milyen termékeket árulok majd? Milyen szolgáltatást szeretnék nyújtani? Mikor leszek nyitva?)

 

3. Üzlet helység kialakítása (ha bérli bérleti szerződés megkötése)

 

4. Külön engedély megszerzése az élelmiszerek forgalomba hozatalához (hús- és hentesáru, hal, tej, tejtermék, meleg, hideg étel, cukrászati készítmény, édesipari terméket, terményt, takarmányt, élő állatot értékesítése esetén szükséges) Külön engedély kiadása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 2.sz Főállatorvosi Hivatalban zajlik. Címe: 5000 Szolnok, Verseghy út 9. szám (Amennyiben nem árusít majd ilyen termékeket ez a lépés kimarad)

  5. Kérelem kitöltése

Az üzlet működése iránti kérelem benyújtása előtt mindenképpen célszerű felkeresni a Polgármesteri Hivatalt. Megbízott ügyintéző: Közigazgatási és Hatósági Irodában Fazekas Enikő Diána.

 • közösen ki lehet választani a forgalmazandó termékköröket
 • pontosítani lehet az eljárásban közreműködő szakhatóságokat,
 • egyeztetni lehet a kérelem benyújtásához szükséges egyéb tudnivalókat, sőt
 • közösen célszerű kitölteni a kérelem nyomtatványt

MINDENKÉPPEN HOZZA MAGÁVAL A KÉRELEM KITÖLTÉSRE:

 1. Vásárlók könyvét minden esetben szükséges hitelesíteni
 2. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) /BÉLETI SZERZŐDÉS/
 3. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratokat
 4. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

KÉRELEM

KERESKEDŐ ÉS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ADATAI RÉSZNÉL:

Kereskedő neve: a vállalkozó, vállalkozás megnevezése

Kereskedő címe: vállalkozó, vállalkozás címe

Kereskedő székhelye: az egyéni vállalkozói igazolványban illetve a cégbírósági végzésben szereplő székhelynek a pontos címe

A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma illetőleg a kistermelő regisztrációs száma: az egyéni vállalkozói igazolványban illetve a cégbírósági végzésben szereplő cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám/regisztrációs szám

Kereskedő statisztikai száma: egyéni vállalkozói igazolványban illetve a cégbírósági végzésben szereplő statisztikai szám

Kereskedő adószám: az igazolványban, végzésben feltüntetett adószám

A megnyitni kívánt üzlet címe: Lehetőleg pontos legyen. Bérlemény esetén előfordul, hogy nem ismert a házszám csak a helyrajzi szám. Az is elfogadható

Üzlet napi nyitvatartási ideje: minden esetben más, egyénre válogatja

A megnyitni kívánt üzlet neve: utalni kell az üzlet szakjellegére, az ott vásárolható árukra, szolgáltatásokra. Egyebekben a cégnyilvántartásról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékek sorszáma és megnevezése a 210/2009. (IX29.) Kormányrendelet 6. melléklet alapján: minden esetben más, egyénre válogatja

Kíván-e ásványolajat, alholtermékeket, sört, bort ,pezsgőt , köztesalkoholtermékeket, dohánygyártmányt árusítani - alá kell húzni, hogy Ön miket kíván forgalmazni- egyénre válogatja

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem/ kereskedelmi ügynöki tevékenység/nagykereskedelem választható egyénre válogatja

Kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyen szerinti bontásban arról, hogy kíván-e szeszesital-kimérést folytatni: Igen/Nem Kíván-e vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást nyújtani: Igen/Nem

 • dohánytermékek;
 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik,
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

AZ ÜZLET MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉT AZ ÜZLET HELYE SZERINT ILLETÉKES TELEPÜLÉS JEGYZŐJE ADJA KI A 210/2009.(IX.29.) KORM. RENDELET ALAPJÁN.

 

 • vásárlók könyvének hitelesítéséről szóló kérelmet
 • bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységről/ működési engedélyről szóló kérelmet a megfelelő mértékű illetékbélyeggel ellátva a kérelemre a hatályos illetéktörvényben meghatározott értékű illetékbélyeget kell felragasztani. Bejelntésköteles kereskedelmi tevékenység esetében 2.200.- Ft működési engedély esetében 10.000.- Ft rtékű iletékbélyeg szükséges.
 • a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító egyéni vállalkozói igazolvány másolatát/ cégkivonat másolatát / társasági szerződés másolatát
 • az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okiratot (tulajdoni lap másolat vagy bérleti szerződés stb.)
 • külön engedély másolatát, ha szükséges a tevékenység végzéséhez

MINDEN ESETBEN RÉSZT VESZNEK AZ ELJÁRÁSBAN AZ ALÁBBI SZAKHATÓSÁGOK:

 • JÁSZ -NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE
  5000. SZOLNOK, ADY E. ÚT 35-37.
 • JÁSZ- NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE
  5000. SZOLNOK, HŐSÖK TERE 6. SZ.
 • SZOLNOK VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
  5000. SZOLNOK, SEBESTYÉN KRT. 5.
 • JÁSZ -NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE
  5000. SZOLNOK, KOSSUTH LAJOS ÚT 2.
 • ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
  5435. MARTFŰ, SZENT ISTVÁN TÉR 1

Ha az üzletben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, tüzelő- és építőanyagot értékesítenek akkor részt vesz a

 • SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA
  5000. SZOLNOK, JÓZSEF A. ÚT 14. SZ.

A hús- és hentesáru, hal, tej, tejtermék, meleg, hideg étel, cukrászati készítmény, édesipari terméket, terményt, takarmányt, élő állatot értékesítése, Az állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén – az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében részt vesz a

 • JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG 2. SZ. FŐÁLLATORVOSI HIVATAL
  5000. SZOLNOK, VERSEGHY ÚT 9.

Növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén illetőleg ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetőségét végzi:

 • KÖZÉP -TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
  5000. SZOLNOK, SÁGVÁRI KRT. 4.