Önkormányzat


2016.09.29 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló Martfű Város szociális helyzetéről, a szociális ellátásokról

Előterjesztő: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2016-09-26 10:08
2. Beszámoló a Játékvár Óvoda és Bölcsődében folyó nevelőmunkáról 2015/2016-os nevelési évben

Előadó: Gonda Istvánné vezető

2016-09-26 10:08
3. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 10:08
4. Beszámoló a Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi tervének 1. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 10:07
5. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 10:07
6. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 10:05
7. Előterjesztés a város címeréről és zászlajáról, használatuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 10:05
8. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-09-26 10:05
9. Előterjesztés a közterületek fellobogózásáról szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 10:04
10. Előterjesztés a rövidített ügyintézési határidők megállapításáról szóló 15/2009.(X.01.) rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 10:04
11. Előterjesztés a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás díjairól szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-09-26 10:04
12. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-09-26 10:03
13. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 10:03
14. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-09-26 10:03
15. Előterjesztés közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 10:02
16. Előterjesztés közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 09:59
17. Előterjesztés a háziorvosi, fogorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátási megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 09:59
18. Előterjesztés a Martfűi Labdarugó Sportegyesülettel kötendő Sporttelep térítésmentes használatba adási szerződésre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-09-26 09:58
19. Előterjesztés a „Szép környezet 2016. év" pályázat elbírálására

Előterjesztő: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Albizottság Elnöke

2016-09-26 09:58