Önkormányzat


2018.02.22 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására. (II. forduló)

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:45
2. Javaslat a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi tervére (II. forduló)

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:45
3. Előterjesztés közfeladat-ellátási támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:45
4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017.(II.24.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:45
5. Előterjesztés a 2017. évi sporttámogatás elszámolásának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Urbán-Szabó Béla a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

2018-02-19 15:44
6. Előterjesztés a 2018. évi sporttámogatási keret felosztására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:44
7. Előterjesztés a civil szervezetek 2018. évi támogatására szóló pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:44
8. Előterjesztés lakóépületek energetikai felújításához, korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-02-19 15:43
9. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:43
10. Előterjesztés a „Martfűi Május 1. úti óvoda bölcsődévé alakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:43
11. Előterjesztés a „Martfűi Május 1. úti óvoda bölcsődévé alakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-02-19 15:42
12. Előterjesztés Martfű Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:42
14. Előterjesztés a 835/6 hrsz-ú ingatlan részterületének vételi ajánlatára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 15:42
15. Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 23/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Elnöke


2018-02-19 15:41
16. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 27/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Szász Éva jegyző


2018-02-19 14:49
17. Előterjesztés a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 14:48
18. Előterjesztés az időskorúak szociális térképéről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-02-19 14:48
19. Előterjesztés Városmarketing Csoport megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-02-19 14:48