Önkormányzati adóügyek

Helyi adóügyek

 

2019. január 1-jétől a szervezetek, társas vállalkozások és egyéni vállalkozók részére kötelező az elektronikus ügyintézés. (Az önkormányzat által közzétett régebbi nyomtatványok már nem használhatók, azokat feldolgozni nem tudjuk!)

 

A nem vállalkozó magánszemélyek (természetes személyek) részére nem kötelező az elektronikus ügyintézés, de ők is élhetnek ezzel a lehetőséggel, sőt javasoljuk a használatát.

 

 

 

Az elektronikus ügyintézés használatához részletes leírást itt talál: 


/link a csatolt anyaghoz/Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettségek szabályait a mindenkor hatályos

  • helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.),
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.),
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air),
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet,
  • az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.),
  • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.)
  • egyéb jogszabályok (Szja. tv., illetéktörvény, jövedéki adó tv., stb.), valamint
  • a helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján a jogalanyoknak (így az önkormányzatoknak is) 2018. január 1-jétől lehetővé kell tenni ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézési lehetőséget.

 

Ugyanakkor a fenti rendelkezés 2019. január 1-jétől az adózók egyes csoportjaira nézve nem csak lehetőség, hanem kötelező érvényű.

2019. január 1-jétől a vállalkozásoknak kötelező az elektronikus ügyintézés, legyen szó akár társas-, akár egyéni vállalkozókról.

A kapcsolattartás az ügyfélkapun, illetve cégkapun keresztül történik, ezért fontos, hogy minden elektronikus ügyintézésre kötelezett adóalany (illetve meghatalmazottjaik, képviselőik) folyamatosan figyeljék elektronikus tárhelyeiket.

Az Air. 36. § (6) bekezdése alapján az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben jár el.

 

ASP szakrendszer

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy 2019. február végével Martfű Város Önkormányzata is csatlakozott az Önkormányzati ASP szakrendszerhez. Ez azt jelenti, hogy az ügyindítás, ügykezelés, kapcsolattartás is az eddig megszokottaktól eltérő módon történik.
Előnye az új rendszernek, hogy immár országosan egységesen, önkormányzattól függetlenül – számos kényelmi funkció lehetőségét is igénybe véve – hasonló formában lehet ügyeket intézni, illetve a rendszer adta lehetőségeket kihasználni.

Az új rendszer mind az adózók, mind a hivatal számára új feladatokat jelent, de reméljük, hogy minél hamarabb megszokottá válik és az ügyintézés is gördülékenyebbé válik az esetleges kezdeti nehézségeket követően.

Az ASP rendszer bevezetésével a korábbi önkormányzati űrlapok, ÁNYK-s nyomtatványok túlnyomó többsége már nem használható a továbbiakban, ezeket a honlapunkról el is távolítottuk.
Kérjük A Tisztelt Adózókat, Könyvelőket, hogy amennyiben az otthoni (hivatali) gépükön korábbról telepítve vannak a használaton kívüli nyomtatványok, már akkor se használják őket.

Helyette az országosan egységes – csak a helyi rendelet megszabta, önkormányzatra jellemző módosításokkal kiegészített – új űrlapokat szíveskedjenek használni.

Ezek az új nyomtatványok a https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses című internetes oldalon, az Önkormányzati Hivatali Portálon találhatók. Az adott önkormányzat nevére rákeresve elérhetővé válnak az adott önkormányzat által hozzáférhetővé tett űrlapok, megfelelő kategóriákba rendezve.
A kiválasztott űrlap gépi úton tölthető ki – az ellenőrző rutinok figyelmeztetnek az esetleges hibás, vagy hiányos kitöltésre –, majd elektronikusan beküldhető. A kitöltött űrlapból pdf-állomány is készíthető, kinyomtatható. Akik nem kötelezettek elektronikus ügyintézésre, azok a pdf-állományt kinyomtatva, azt – aláírva – papír alapon is megküldhetik az önkormányzat címére.

Ha valamely ügyre (még) nem készült űrlap, az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet elektronikus csatornán ügyet indítani.

Fontos, hogy amennyiben adóügyekben az adózó nevében képviselő, meghatalmazott jár el, úgy nélkülözhetetlen a jogosultság bejelentése az adóhatósághoz. A jogosultság, illetve annak részleteinek bejelentésére a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” elnevezésű űrlap szolgál. Ez az űrlap az adóügy ágazaton belül az általános adónyomtatványok ügytípuson belül található.

 

Az önkormányzat által kezelt adónemeket illetően minden egyes adónemnek külön-külön beszedési számlaszáma van. Kérjük, hogy az utalásokat minden esetben az adott adónemhez tartozó számlára szíveskedjenek teljesíteni, ellenkező esetben a számlalapja torz lesz, egyes számláin hátralék keletkezhet (esetleges túlfizetés mellett).

 

Martfű Város Önkormányzata adókkal kapcsolatos beszedési számlaszámai

 

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adókkal és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információkat adónemenként csoportosítottuk, ezeket lentebb találja meg. Az egyes adónemek nevére kattintva megjelenik az az oldal, ahol az adott adónemre vonatkozó további részletek találhatók.