Önkormányzat


2019.11.28 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-11-21 10:25
2. Javaslat a 2020. évi belső és felügyeleti ellenőrzési munkatervre

Előteriesztő: Szász Éva jegyző

2019-11-21 10:25
3. Előterjesztés a település „Környezetvédelmi Alap"-járól szóló 10/1996. (V.17.) számú Kt. rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-11-21 10:24
4. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-11-21 10:24
5. Előterjesztés a település környezetvédelmének szabályairól szóló 28/2016. (Xl. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-11-21 10:24
6. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 16/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-11-21 10:23
7. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-11-21 10:23
8. Előterjesztés a lakáscélú támogatásról szóló 4/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-11-21 10:22
9. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-11-21 10:22
10. Előterjesztés A Martfűi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2019-11-21 10:21
11. Előterjesztés A Martfűi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások jóváhagyására

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2019-11-21 10:21
12. Előterjesztés ingatlanok vásárlására a NAGY és TÁRSA Kft-től

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-11-21 10:21
13. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-11-21 10:20
14. Előterjesztés az Önkormányzat munkáját segítő notebook vásárláshoz előirányzat biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester


2019-11-21 10:20
15. Előterjesztés a karbantartások elvégzéséhez gépjármű vásárlásra, és egy nem üzemképes jármű értékesítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-11-21 10:20
16. Előterjesztés a 349/105 hrsz. alatti közterület úttá minősítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester


2019-11-21 10:19
17. Tájékoztató Közterületek elnevezésének megváltoztatására irányuló kezdeményezésről

Előterjesztő: Földi Edina Sára bizottság elnöke
Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága

2019-11-21 10:19
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-11-21 10:18
19. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-11-21 10:18