Önkormányzat

2023.05.25. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 25-én csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2023. május 24.

Kormányablakbusz Martfűn: 2023. május 9. kedd, 8:00-9:45 – Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat havi egy alkalommal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023 áprilisától havi egy alkalommal kormányablakbusz érkezik településünkre, a Polgármesteri Hivatal elé.

2023. április 08.

Pályázati felhívás a Martfűi Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző feladatainak ellátására

A Martfűi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a hivatal műszaki ügyintéző munkakör határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére. A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök: - település- és területfejlesztési feladatok; - terület- és településrendezési feladatok; - településüzemeltetési feladatok.

2023. április 03.

2023.04.27. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2023. április 24.

Engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezése

Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére továbbra is 2023. december 31-ig van lehetőség.

A fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjesztette mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek, arra is, amely talpmélysége kevesebb 50 méternél – tájékoztatott Szász Éva, Martfű város jegyzője.

2023. március 30.

Elektromos mikrobusz segíti az idősellátást

Új elektromos mikrobuszt vásárolhatott Martfű Város Önkormányzata az „A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn” európai uniós pályázat keretében.

2023. április 04.

Pályázat a Fonyód-Bélatelepen található önkormányzati üdülő üzemeltetésére vagy megvásárlására

Martfű Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet Fonyód-Bélatelep üdülő (belterület 5871 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 8640 Fonyód, Magyar Bálint utca 4. szám alatt található 297 m2 alapterületű épület az ingóságokkal és 1274 m2 zárt telek) üzemeltetésére vagy megvásárlására.

2023. február 28.

Felújított önkormányzati lakásokba költözhetnek az új bérlők

Az utóbbi években nyolc bérlakását újította fel az önkormányzat, lakásonként átlagosan 3-5 millió forint értékben. Jelenleg is folyamatban van egy leromlott állapotú bérlakás teljes felújítása – tájékoztatott Gonda Lajos, a Martfűi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodájának előadója.

2023. március 31.

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása – Társulási Tanács ülés, 2023. február 23.

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa megtartotta idei első ülését, 2023. február 23. napján.

2023. március 31.

Munkálatok a vízműtelepen az ivóvíz minőségének javítása érdekében

 A BÁCSVÍZ Zrt. meghívására az elmúlt év júliusában dr. Papp Antal polgármester is megtekintette a Kunszentmártoni Üzemmérnökség Martfűi Telephelyén azokat a karbantartási és felújítási munkálatokat, amelyek a közelmúltban fejeződtek be. A beruházás kiemelt eleme volt az aktívszén adszorberek töltetének az elmúlt év nyarán elvégzett cseréje, amely elősegítette a panaszokra okot adó jelenségek, különösen a víz sárgás színének megszűnését – tájékoztatott Vörös Gyula, a BÁCSVÍZ Zrt. vízszolgáltatási főtechnológusa.

2023. március 22.

Március 23-án KÖZMEGHALLGATÁS

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 23-án, csütörtökön 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2023. február 28.

Tájékoztatás a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Meghatározott feltételek szerint ingyenesen biztosíthatják a déli meleg főétkezést a nevelési, oktatási szünetek idején az önkormányzatok az óvodás és iskolás gyermekek számára. A 2022/23. tanév tavaszi szünetére vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés április 6-tól április 11-ig tart. A tavaszi szünidei étkeztetés az étel helyben történő fogyasztásával lesz biztosított. Az étkeztetés előzetes kérelem kitöltésével igényelhető. Az önkormányzat részletes tájékoztatója itt olvasható:

2023. március 21.

Igazgatási szünet a Martfűi Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben

December 22. (csütörtök) és január 6. (péntek) között zárva tartanak a minisztériumok és a különböző szintű kormányhivatalok, a tisztviselőket pedig lényegében kényszerszabadságra küldik. Ennek az intézkedésnek a kiterjesztéséről is rendelkezett a kormány, miszerint az igazgatási szünet alkalmazható a különleges jogállású szerveknél, illetve a helyi önkormányzatoknál is.

2022. november 29.

Pályázat a Martfű II. és III. számú felnőtt háziorvosi körzetek ellátására - Egyszeri 20 millió forint önkormányzati támogatás

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Martfű II. és III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására. Az önkormányzat a körzetek ellátását feladat-ellátási szerződés keretében kívánja megvalósítani. Az egészségügyi szolgáltatás megkezdhető a praxisjog megszerzését és a működési engedély véglegessé válását követően azonnal.

2023. február 16.

A mi gyerekeinkért dolgozunk!

A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ idén is megtartotta éves gyermekvédelmi szakmai konferenciáját. A tanácskozás célja, hogy a jelzőrendszeri tevékenységet átfogóan értékelje, valamint a következő évre vonatkozóan kijelölje a lehetséges fejlesztési irányokat.

2023. március 03.

Gépjárművel kiválóan, kerékpárral pedig jól járható út lesz a Tisza-gáton

A Tisza-gáton készült képeinket elküldve, tájékoztatást kértünk a töltéskorona megerősítésének jelenlegi állásáról a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól.

2023. február 24.

Már használható a megújult, kibővült fitneszpark

Új helyre, a központi játszótér mögötti fitneszparkba került a korábban a játszótérre telepített öt fitneszgép. Ehhez a gumiburkolatos felületet is tovább bővítették, és sor került a tartósan rögzített és szabadon hozzáférhető sporteszközök kötelező műszaki és biztonságtechnikai bevizsgálására is.

2023. február 02.

2023.02.23. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 23-án csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2023. február 20.

Hulladékszállítás 2023 – Lomtalanítás szeptember 30-án

Az elmúlt év végén tájékoztatást adott ki a lakossági és közületi hulladékszállítás 2023. évi időpontjairól az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. A hulladékszállítás továbbra is az ünnepnapokra, munkaszüneti napokra tekintet nélkül, a megszokott módon történik.

2023. február 08.

„Ha ezekre a nehézségekre készülünk, ezeket folyamatosan figyeljük, akkor továbbra is jelentős lépésekkel, látványosan fejlődhet a város!

Költségvetés-tárgyalás I. forduló - Első alkalommal a január 26-i ülésén tárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, alkalmasnak találva a pénzügyi tervet arra, hogy a II. fordulóban újra napirendre tűzze és elfogadja.

2023. február 02.

Minden kivágott fa helyett újat kell ültetni

Az előző évi szárazságot, légköri aszályt és a talajvíz visszahúzódását a közterületeken lévő növényzet is megsínylette. A zöldfelületekben, parkokban bővelkedő Martfűn is nagy számban száradtak ki elsősorban nyírfák és fenyőfák.

2023. február 15.

Az utcanévtáblát az önkormányzatnak joga van a kerítésre kihelyezni

Elhasználódtak vagy hiányosak az utcanévtáblák, így Martfű Város Önkormányzata időszerűnek érezte, hogy elkezdődjön a cseréjük, illetve a hiányzó táblákat pótolják. Első ütemben a Virág út és a Kérész út közötti szakaszon végezték el az utcanévtáblák cseréjét, amelyeket a további városrészekben is folytatnak.

2023. február 13.

„Úgy érezzük, hogy nem vagyunk egyedül!”

A tervek szerint az iskola és a kultúrház nagy közös épületének áramellátását biztosítja majd az az aggregátor, amit az előzetes igényfelmérést követően adományozott ukrajnai testvértelepülésünk közösségének Martfű Város Önkormányzata. A Honda TR15 áramfejlesztő berendezést személyesen vette át a városunkban Ivan M. Pohorilyak, Perecseny polgármestere 2023. február 3-án.

2023. február 06.

Önkormányzati költségvetés-tervezés nehézségekkel – „Itt leszünk mi készen, várva a befektetőket, az építkezőket”

A kormány az év utolsó napjaiban rendeleti úton jelentősen átalakította Magyarország az elmúlt év nyarán elfogadott 2023. évi központi költségvetését, gyakorlatilag egy új költségvetést alkotva. A bizonytalan gazdasági környezet valamint a gazdálkodást befolyásoló kormányzati intézkedések az önkormányzatokat is nehéz feladat elé állítják.

2023. január 26.