Önkormányzat

2022.09.29. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2022. szeptember 27.

Újabb bonyolult és nehezen elhárítható CSŐTÖRÉS a Munkácsy úton – VÍZHIÁNY VÁRHATÓ

Ma, szeptember 27-én, kedden 14 órakor érkezett a bejelentés a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-től az önkormányzathoz, hogy Martfűn, a Munkácsy úton ismét feltört a víz. Várhatóan ki kell zárni a szolgáltatásból a hibaelhárítás időtartamára a Munkácsy utat és a vonzáskörzetébe eső ingatlanokat, illetve nyomástartásra kell átállniuk, a víztorony kizárása miatt.

2022. szeptember 27.

A lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérése az önkormányzatok közreműködésével

Az önkormányzat arra kéri a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a jelen tájékoztatóval egy időben elérhetővé tett „Adatszolgáltatás lakossági barnakőszén felméréshez” elnevezésű adatlap kitöltésével és a Martfűi Polgármesteri Hivatal részére 2022. szeptember 29-én 16:00 óráig történő eljuttatásával segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését.

2022. szeptember 22.

Mi legalább annyit kaptunk, mint amennyit adtunk

Ukrajnai testvérvárosunkból, Perecsenyből 32 gyermeket és 6 felnőttet látott vendégül augusztus 15-től egy hétre Martfű Város Önkormányzata. Nagy örömünkre az ÖrökZöld Tisza Martfűi Fesztiválon többször is színpadra léptek az itt táborozó perecsenyi zeneiskolás gyermekek.

2022. szeptember 21.

Szeptember elején a Szent István tér tavait és öntözőrendszerét ellátó kút fúrása is elkezdődött

A Városháza körüli park és tó átalakítása, az új öntözőrendszer kiépítése nem mentes a nehézségektől, amit az is jelez, hogy második alkalommal módosította a pénzügyi tervében erre a célra előirányzott összeget a képviselő-testület.

2022. szeptember 12.

Kiegészítette a Hunyadi úti járda építéséhez korábban előirányzott összeget a képviselő-testület

A Martfű, Hunyadi út belterületi közút északi oldala az Arany János utca és a Móra Ferenc utca közötti szakaszának járdaépítési munkáira három árajánlatkérős beszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat. A munkavégzés során az eredetileg tervezett feladatokon kívül, műszaki szükségszerűségként további többletmunkákat kellett elvégezni: támfal építése a Bocskai út Hunyadi út kereszteződésében 40 méter hosszban, az új és a meglévő járdaszakaszok összekötése, helyszíni betonjárda készítés a csatlakozó utcákban (Arany János utca, Zrínyi utca, Bocskai utca, Veres Péter utca, Móra Ferenc utca).

2022. szeptember 12.

2022.09.08. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 8-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendkívüli testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2022. szeptember 01.

Martfű város fejlődéséért, értékeinek gyarapításáért dolgoznak – Önkormányzati elismerések, 2022. augusztus 20.

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, városunk hírnevét öregbítették, valamint tevékenységük méltóvá tette őket mindannyiunk elismerésére.

2022. augusztus 30.

„A Szent István által megálmodott keresztény Magyarország kiállta a megpróbáltatások viharait”

Nemzeti ünnepünk és államalapító Szent István királyunk tiszteletére Ünnepi Istentiszteletre, ezt követően Martfű Város Önkormányzatának Ünnepi Megemlékezésére várták a vendégeket a Művelődési Központ színháztermébe 2022. augusztus 20-án délelőtt. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, felidéztük városunk elmúlt időszakának legszebb pillanatait, dr. Papp Antal polgármester átadta Martfű város önkormányzati elismeréseit, majd a Martfű Néptáncegyüttes ünnepi műsorát láthattuk.

2022. augusztus 24.

Önkormányzati elismerések állami ünnepünk alkalmából

Martfű Város Díszpolgára, Martfű Város Pedagógiai, Nevelési Díjai, Kulturális, Művészeti Díjai, Közszolgálatért Díja és Önkormányzati Elismerő Oklevelek átadására is sor kerül 2022. augusztus 20-án, az államalapítás és az államalapító Szent István királyunk emlékére rendezett Városi Ünnepi Megemlékezésen.

2022. augusztus 16.

Látogatás lengyel testvérvárosunkban, Tuchówban

A testvérvárosi kapcsolatok kialakítása az Európai Unió fontos célkitűzése a népek közötti barátság, egymás kultúrájának megismerése szempontjából, a kapcsolatok megerősítését, kiépítését előtérbe helyezve. Martfű Város Önkormányzata elsőként 1999-ben, Tuchów városával kötött testvérvárosi szerződést.

2022. augusztus 16.

Jól halad az önkormányzati építési telkek kialakítása

Javában zajlik az építési telkek közművesítése az óváros déli részén. A tervezett, összesen 90 telekből első ütemben 50-55 kialakítása történik meg, a többi telek közművesítésére a második körben, a nagyfeszültségű elektromos hálózat áthelyezése után kerül sor.

2022. augusztus 08.

Marad a digitális ügyintézés vagy az utazás – Készpénzbefizetésre is alkalmas, új bankautomatát telepítenek a városba

Mit szóltok ahhoz, hogy Martfűn hamarosan megszűnik az OTP fiók? – tették fel a kérdést egy közösségi oldalon, tájékoztatást várva az „illetékesektől”. A hír igaz, bár erről nem az illetékes pénzintézet tájékoztatta az önkormányzatot.

2022. augusztus 02.

Pályázati forrás bevonásával újítaná fel a mentőállomást az önkormányzat

Pályázati kérelmet nyújtott be Martfű Város Önkormányzata a TOP Plusz-3.3.2.-21. számú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” felhívás alapján kidolgozott, „A martfűi mentőállomás felújítása” című projektre. Első körben, a 2022. június 30-i képviselő-testületi ülésen hozott döntésével, a mentőállomás garázsának felújítását célozta meg az önkormányzat, az elérhető 100 milliós keretösszegben. A pályázat benyújtási határideje 2022. szeptember 19.

2022. július 28.

Önkormányzati lakáscélú támogatásként kamatmentes kölcsön

Módosította a lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendeletét a képviselő-testület a 2022. június 30-i ülésén. A Martfű város közigazgatási területén élők, illetve itt letelepedni szándékozók lakáshoz jutását, a meglévő lakások korszerűsítését segítő, öt éves időtartamra nyújtott, önkormányzati kamatmentes kölcsön értékhatárai ezzel a döntéssel a duplájára nőttek, és a jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez kötött, felső jövedelemhatárok is emelkedtek.

2022. július 27.

„Minden gyerek a barátom volt”

90. születésnapja alkalmából Szolnoki úti otthonában köszöntötték Szöllősi Istvánnét az önkormányzat vezetői 2022. július 22-én. Szász Éva jegyző és dr. Papp Antal polgármester emléklappal és ajándékcsomaggal is kedveskedtek városunk legidősebb lakói egyikének. Marika nénihez fényképezőgépünkkel mi is ellátogathattunk, aki szerettei körében örömmel és jó egészségben fogadott bennünket.

2022. július 25.

Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis működtetésére

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Martfű II. számú háziorvosi körzetében a területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási (egyéni vagy társas) formában történő ellátására és a hozzá tartozó iskola-egyészségügyi szolgáltatásra. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, érdemi pályázat elbírálásáig.

2022. július 14.

Pályázati felhívás a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére, a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó határozatlan idejű munkaviszony keretében.

2022. július 06.

Köszönjük az áldozatos munkájukat

Július 1-je Semmelweis-nap, a magyar egészségügy valamint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja. Ebből az alkalomból köszöntötte kollégáit, Martfű Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő Dr. Zentay Márton Egészségügyi Központ munkatársait dr. Papp Antal polgármester 2022. június 30-án. A városvezető elismeréssel szólt arról a megfeszített munkáról, amit az önkormányzat köztisztviselői és az egészségügyi központ dolgozói, orvosai, asszisztensei, védőnői végeznek az itt élők érdekében.

2022. június 30.

2022.06.30. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel rendes testületi ülését tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2022. június 23.

Az alapfokú szociális intézmény tereinek kiépítése alapja lesz az idősek otthona kialakításának

Ez a legfontosabb beruházásunk, és nagy örömmel adom át önöknek! – hangsúlyozta dr. Papp Antal polgármester „A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn” (TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038) projekt keretében megújult, az idősek nappali ellátását végző intézmény épületének ünnepélyes átadásán. A csaknem 300 millió forintos beruházás 2022. június 16-án csütörtökön megtartott átadó rendezvényére a pályázati támogatással megvalósult beruházás részletei iránt érdeklődőket is várta Martfű Város Önkormányzata.

2022. június 17.

Martfű további fejlődésében bízik az országgyűlési képviselő

Feladatának tekinti, hogy a következő években segítse a település munkáját, fejlődését – mondta el Herczeg Zsolt Martfű Város Önkormányzata 2022. május 26.-i képviselő-testületi ülésén. Térségünk országgyűlési képviselője szerint ehhez az önkormányzattal jó szakmai kapcsolatra valamint a város fejlesztési elképzeléseinek és működésének ismeretére is szükség van.

2022. június 16.

Tájékoztató - A „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program indításáról

Idén is meghirdették a „Nyári diákmunka” munkaerőpiaci programját, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati pályázat 2022. július 1-től történő szervezéssel kerül benyújtásra, a foglalkoztathatóság feltételeivel rendelkező érdeklődők jelentkezésének, számának függvényében. A program lebonyolítására kéthetes foglalkoztatással kerül sor (2022. július 01.naptól 2022. július 15. napig, valamint 2022. július 16. naptól 2022. július 31. napig tartó turnusokban), a korábbi években gyakorlattá vált közterületi munkák elvégzésére.

2022. június 16.

MEGHÍVÓ - Ünnepélyes keretek között adják át az idősek ellátását szolgáló, újonnan kialakított épületrészeket

„A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn” (TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038) projekt keretében megújult, az idősek nappali ellátását végző intézmény épületének ünnepélyes átadására 2022. június 16-án csütörtökön, 14 órakor kerül sor. A rendezvényre a pályázati támogatással megvalósult beruházás részletei iránt érdeklődőket is várja Martfű Város Önkormányzata.

2022. június 13.

Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis működtetésére 2022.06.10.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Martfű II. számú háziorvosi körzetében a területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási formában történő ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

2022. június 10.