Önkormányzat

Önkormányzati költségvetés-tervezés nehézségekkel – „Itt leszünk mi készen, várva a befektetőket, az építkezőket”

A kormány az év utolsó napjaiban rendeleti úton jelentősen átalakította Magyarország az elmúlt év nyarán elfogadott 2023. évi központi költségvetését, gyakorlatilag egy új költségvetést alkotva. A bizonytalan gazdasági környezet valamint a gazdálkodást befolyásoló kormányzati intézkedések az önkormányzatokat is nehéz feladat elé állítják.

2023. január 26.

2023. január 25. szerda: Közvilágítás-korszerűsítés műszaki átadás próbaüzeme – A lakosság jelzéseit is várja az önkormányzat

Befejezéséhez közeledik Martfűn a közvilágítás korszerűsítése, amely teljes mértékben az önkormányzat saját beruházása. A közel 1000 lámpatest LED (fénykibocsátó dióda) technológiás fényforrásokra történő cseréjére és újabb lámpatestek elhelyezésére nettó 86 millió forintot fordít az önkormányzat.

2023. január 24.

Köszönettel fogadják az önkormányzati rezsitámogatás lehetőségét városunk idős lakói

Egyszeri önkormányzati lakásrezsi-támogatás kifizetéséről döntött Martfű Város Önkormányzata a település 70 éves és az azt meghaladó korú lakói számára. A támogatás összege jogosultanként 20 ezer forint, amelyre az érintetteknek nagy szükségük van a megemelkedett rezsiösszegek kifizetéséhez.

2022. december 06.

Árvízbiztonság növelése a Tisza-völgy területén – Stabilizált út építési munkálatok a töltés koronán

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program keretében zajlik az „Árvízbiztonság növelése a Közép-Tisza völgyben” című projekt megvalósítása térségünkben. A projekt célja a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása, a vizek okozta kártételekkel szembeni ellenállóképesség javítása.

2022. december 05.

2023 januártól új helyen intézhetik ügyeiket a martfűiek

Ez év december 31-én megszűnik az ügyintézés a Martfűi Okmányirodában, ugyanakkor 2023. január elsejétől kibővített ügykörökkel és hosszabb ügyfélfogadási idővel Tiszaföldváron, illetve Szolnokon, a kormányablakokban várják majd az ügyfeleket – adta hírül a Martfűi Okmányiroda megszűnését a kormanyhivatal.hu oldalon november 22-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, közzé téve mindkét kormányablak adatait:

2022. november 23.

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása – Társulási Tanács ülés

A 2022. november 2. napján tartott Társulási Tanács ülésen dr. Papp Antal polgármester, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának elnöke tájékoztatta a tagokat arról, hogy a Szelevényen működő Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére 2012-ben, 14 önkormányzat és az INNO-Szolnok Nonprofit Kft. között létrejött koncessziós szerződés hatálya 2022. december 31. napján lejár. Tekintettel arra, hogy a begyűjtött hulladékok előkezelése és ártalmatlanítása továbbra is fennálló igény, így a tulajdonosok és az INNO-Szolnok Nonprofit Kft. egyeztetéseket folytatnak a hatályban lévő szerződés meghosszabbításáról, ezzel biztosítva a fennálló hulladékkezelési igények kiszolgálását még előreláthatóan a 2023. évben.

2022. december 05.

Pályázati felhívás a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében.

2022. november 30.

Tájékoztatás a téli szünidei gyermekétkeztetésről

Meghatározott feltételek szerint ingyenesen biztosíthatják a déli meleg főétkezést a nevelési, oktatási szünetek idején az önkormányzatok az óvodás és iskolás gyermekek számára. A 2022/23. tanév téli szünetére vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés december 22-től január 8-ig tart. A téli szünidei étkeztetés az étel elvitelével lesz biztosított. Az étkeztetés előzetes kérelem kitöltésével igényelhető.

2022. november 30.

Önkormányzati rezsitámogatás az időskorúak számára

Egyszeri önkormányzati lakásrezsi-támogatás kifizetését készíti elő Martfű Város Önkormányzata a település 70 éves és az azt meghaladó korú lakói számára. A támogatás várható összege jogosultanként 20 ezer forint, 2022. november-decemberi kifizetéssel.

2022. november 08.

2022.11.24. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2022. november 17.

Útépítési, aszfaltozási munkák a Tisza Cipő iparvágány közúti-vasúti átjárónál

Elkezdődött Martfű lakott területén belül, a 442. számú Szolnok - Kunszentmárton másodrendű főút Martfű Tisza Cipő iparvágány közúti-vasúti átjáró javítása, amelynek idejére ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be október 25-től. Az útépítési, aszfaltozási munkálatok várhatóan november 10-ig tartanak.

2022. október 27.

Pályázat a II. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására – Havi egymillió forint plusz önkormányzati finanszírozás

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Martfű II. számú felnőtt háziorvosi körzet és a hozzá tartozó iskola-egészségügyi szolgáltatás ellátására.

2022. október 27.

Szemerkélő esőben is jó hangulatban zajlott a babafaültetés

A volt téglagyári bányagödör területére várta a szülőket és a gyerekeket az idei babafaültetésre Martfű Város Önkormányzata 2022. november 5-én szombaton. Annak ellenére, hogy az időjárás nem igazán kedvezett a városunk hagyományos őszi családi programjára érkezőknek, a szülők, nagyszülők lelkesen ültették az előre kiásott gödrökbe a szil- és galagonya facsemetéket. A babafák mellé emlékplakett is kerül, kis tulajdonosuk nevével.

2022. november 08.

Továbbra is meghatározó szerepet vállal az önkormányzat a gyermekélelmezés finanszírozásában

Október 1-jétől 51%-kal emelkedtek a gyermekétkeztetés térítési díjai városunk bölcsődéjében és köznevelési intézményeiben. A napi ellátási díjak azonban még most is jelentősen elmaradnak a rezsitartalommal növelt, valós, teljes élelmezési költségektől.

2022. október 04.

Október 1-jétől új fogorvos látja el az I. számú fogorvosi körzethez tartozókat – Telefonos bejelentkezés rendelési időben

Dr. Sebők Lilla Tímea, az I. számú fogorvosi körzet új fogorvosa a 2022. október 13-i képviselő-testületi ülésen mutatkozott be a testület tagjainak. A fiatal fogorvosnő heti 25,5 órában, hétfőn, szerdán és csütörtökön várja a körzetéhez tartozó martfűieket.

2022. október 18.

Új háziorvost várunk a III. háziorvosi körzetbe is

Nyugdíjazására tekintettel értékesítésre hirdette meg a Martfű III. házi orvosi körzethez kapcsolódó praxisjogát dr. Despotov Svetozar. Városunk háziorvosa a praxisjogát 2023. augusztus 31-ig értékesítené.

2022. október 27.

Nagyteljesítményű lombszívó gép segíti a közterületek rendben tartását

Martfű város hatalmas zöldfelülettel rendelkezik, ami az őszi időszakban rendkívül jelentős feladatot állít az önkormányzat Városüzemeltetési szakmai egységének munkatársai elé. Ezen segít a 2022. október 25-én érkezett, új lombszívó berendezés, amit már a gyakorlatban is kipróbáltak.

2022. október 25.

Pályázat az önkormányzat balatoni üdülőjének üzemeltetésére

 Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat Fonyód-Bélatelepen lévő üdülője üzemeltetésére. A Fonyód, Magyar Bálint utca 4. szám alatt található, 297 m2 alapterületű épület és 1274 m2 zárt telek ingatlant, jelenlegi funkciójának megfelelően, továbbra is rekreációs célú, közösségi szabadidős szálláshelyként működtetné az önkormányzat.

2022. október 12.

Új vezetője van a Martfűi Civil Kerekasztalnak

A covid miatt a tervezettnél később, 2022. október 10-én került sor a Martfűi Civil Kerekasztal Tisztújító összejövetelére.

2022. október 12.

„A vezető feladata, hogy álmodja meg a jövőt!”

A város maga egy nagy közösség. Mi itt a Művelődési Központban azért dolgozunk, hogy ez a közösség erős legyen, és öröm legyen tartozni hozzá – fogalmazott a kulturális intézmény vezetésére benyújtott pályázatában Székácsné Tálas Gabriella.

2022. október 05.

2022.09.29. – Képviselő-testületi ülés

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendes testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

2022. szeptember 27.

Újabb bonyolult és nehezen elhárítható CSŐTÖRÉS a Munkácsy úton – VÍZHIÁNY VÁRHATÓ

Ma, szeptember 27-én, kedden 14 órakor érkezett a bejelentés a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-től az önkormányzathoz, hogy Martfűn, a Munkácsy úton ismét feltört a víz. Várhatóan ki kell zárni a szolgáltatásból a hibaelhárítás időtartamára a Munkácsy utat és a vonzáskörzetébe eső ingatlanokat, illetve nyomástartásra kell átállniuk, a víztorony kizárása miatt.

2022. szeptember 27.

A lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérése az önkormányzatok közreműködésével

Az önkormányzat arra kéri a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a jelen tájékoztatóval egy időben elérhetővé tett „Adatszolgáltatás lakossági barnakőszén felméréshez” elnevezésű adatlap kitöltésével és a Martfűi Polgármesteri Hivatal részére 2022. szeptember 29-én 16:00 óráig történő eljuttatásával segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését.

2022. szeptember 22.

Mi legalább annyit kaptunk, mint amennyit adtunk

Ukrajnai testvérvárosunkból, Perecsenyből 32 gyermeket és 6 felnőttet látott vendégül augusztus 15-től egy hétre Martfű Város Önkormányzata. Nagy örömünkre az ÖrökZöld Tisza Martfűi Fesztiválon többször is színpadra léptek az itt táborozó perecsenyi zeneiskolás gyermekek.

2022. szeptember 21.